Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bejscach w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 11.09.2020

Kontrola w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bejscach w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 05.10.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Arendarska