Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola w zakresie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej przeprowadzona w spółce "KOBEX"

"KOBEX" Export - Import Zakład Pracy Chronionej Bartosz Łącki Spółka Jawna, ul. Władysława Rogowskiego 17, 27-200 Starachowice

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 10.01.2020

Kontrola problemowa przeprowadzona w "KOBEX" Export - Import Zakładzie Pracy Chronionej Bartosz Łącki Spółce Jawnej, ul.  Władysława Rogowskiego  17, 27-200  Starachowice w dniach 10 i 13 stycznia 2020 r. w zakresie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 28 oraz art. 33 ust.  1  i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 16.10.2020
Data modyfikacji : 16.10.2020 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Ewelina Sornat