Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola kompleksowa zadań powiatu w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 19 ust.1 pkt 6 i 7).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 28.09.2020

Kontrola kompleksowa zadań powiatu w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 19 ust.1 pkt 6 i 7).

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 25.11.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Arendarska