Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 11.03.2021

Zakres kontroli:
1. sprawdzenie czy Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przestrzega wymagań określonych w przepisach ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz
w przepisach wykonawczych3 w odniesieniu do sposobu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,
2. sprawdzenie czy Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przestrzega wymagań określonych w przepisach ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz w przepisach ustaw szczegółowych przy wydawaniu decyzji administracyjnych w I instancji,
3. sprawdzenie czy Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przestrzega przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie udostępniania informacji publicznej na wniosek.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 27.04.2021
Data wytworzenia : 26.04.2021
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Izabela Antoszewska-Mazur
Autor : Wojewoda Świętokrzyski