Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa w zakresie realizacji przez miasto Kielce – miasto na prawach powiatu Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Miasto Kielce

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 16.06.2021

Zakres kontroli:
Sprawdzenie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w przedmiocie:
1. organizacji harmonogramu dyżurów dla mieszkańców;
2. poprawności ogłoszenia konkursu oraz zawarcia umowy z organizacją pozarządową doprowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
3. czy Porozumienia z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych, o których mowa w art. 10 Ustawy zawierają elementy określone w art. 10 ust. 1 u.n.p.p;
4. czy miasto Kielce dopełniło obowiązku zawiadomienia Wojewody o zawartych porozumieniach albo wskazaniu adwokatów lub radców prawnych, wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w trybie, o którym mowa w art. 10 ust. 2 u.n.p.p;
5. czy umowy z radcami lub adwokatami, o których mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy, zawierają elementy określone w art. 6 ust 2 u.n.p.p oraz czy radcy i adwokaci, posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych osób korzystających z usług.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 17.08.2021
Data wytworzenia : 16.08.2021
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Izabela Antoszewska-Mazur
Autor : Wojewoda Świętokrzyski