Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 14.09.2021

Zakres kontroli:


1. sprawdzenie czy Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przestrzega wymagań określonych w przepisach ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz w przepisach wykonawczych3 w odniesieniu do sposobu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,


2. sprawdzenie czy Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przestrzega wymagań określonych w przepisach ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz w przepisach ustaw szczegółowych w odniesieniu wydawania decyzji administracyjnych I instancji,


3. sprawdzenie czy Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny4, przestrzega przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 14.10.2021
Data wytworzenia : 13.10.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Izabela Antoszewska-Mazur
Autor : Wojewoda Świętokrzyski