Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa Wójta Gminy Samborzec

Wójt Gminy Samborzec

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 18.11.2021

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Przyjmowanie, przekształcanie i przesyłanie przez Wójta Gminy Samborzec wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej4 w okresie 01.01.2020 r. – 04.10.2021 r.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 16.12.2021
Data wytworzenia : 14.12.2021
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Izabela Antoszewska-Mazur
Autor : Wojewoda Świętokrzyski