Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

kontrola sprawdzająca w zakładzie pracy chronionej Przedsiębiorstwo Usługowe ,,RAMZES’’ Paweł Malicki, Bukowa, ul. Szkolna 6/18, 29-105 Krasocin

wystąpienie pokontrolne kontroli sprawdzającej w zakładzie pracy chronionej Przedsiębiorstwo Usługowe ,,RAMZES’’ Paweł Malicki, Bukowa, ul. Szkolna 6/18, 29-105 Krasocin

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 08.04.2022

wystąpienie pokontrolne kontroli sprawdzającej w zakładzie pracy chronionej Przedsiębiorstwo Usługowe ,,RAMZES’’ Paweł Malicki, Bukowa, ul. Szkolna 6/18, 29-105 Krasocin

Metryka strony

Data publikacji : 29.06.2022
Data wytworzenia : 29.06.2022
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Ewa Kasperkiewicz