Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Skarżyski Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Powiat Skarżyski

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 10.06.2022

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Sprawdzenie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w przedmiocie:
1. organizacji harmonogramu dyżurów dla mieszkańców,
2. poprawności ogłoszenia konkursu oraz zawarcia umowy z organizacją pozarządową na prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
3. czy porozumienia z gminami, o których mowa w art. 9 u. n. p. p. zawierają elementy określone w art. 9 ust 1 pkt 1 i 2 u.n.p.p.,
4. czy porozumienia z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych, o których mowa w art. 10 u. n. p. p. zawierają elementy określone w art. 10 ust. 1 u.n.p.p.,
5. czy Powiat dopełnił obowiązku zawiadomienia Wojewody o zawartych porozumieniach albo wskazaniu adwokatów lub radców prawnych, wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w trybie, o którym mowa w art. 10 ust. 2 u.n.p.p.,
6. czy umowy z radcami prawnymi lub adwokatami, o których mowa w art. 6 ust. 1 u. n. p. p., zawierają elementy określone w art. 6 ust 2 u. n. p. p oraz czy radcowie prawni i adwokaci, posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, osób korzystających z usług.


Kontrola obejmowała sposób organizacji przez Powiat Skarżyski nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 roku (od 1stycznia 2022 roku do zakończenia czynności kontrolnych) oraz organizacji przez Powiat konkursu w 2021 roku na powierzenie realizacji zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 22.07.2022
Data wytworzenia : 19.07.2022
Data modyfikacji : 22.07.2022 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Izabela Antoszewska-Mazur
Autor : Wojewoda Świętokrzyski