Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Starachowicki Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Powiat Starachowicki

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 06.06.2022

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:
Sprawdzenie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w przedmiocie:

1. organizacji harmonogramu dyżurów dla mieszkańców;
2. poprawności ogłoszenia konkursu oraz zawarcia umowy z organizacją pozarządową do prowadzenia ww. punktów;
3. czy porozumienia z gminami, o których mowa w art. 9 ustawy zawierają elementy określone w art. 9 ust 1 pkt 1 i 2 u.n.p.p.;
4. czy porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką i Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych, o których mowa w art. 10 ustawy zawierają elementy określone w art. 10 ust. 1 u.n.p.p.;
5. czy Powiat dopełnił obowiązku zawiadomienia Wojewody o zawartych porozumieniach albo wskazaniu adwokatów lub radców prawnych, wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w trybie, o którym mowa w art. 10 ust. 2 u.n.p.p.;
6. czy umowy z radcami prawnymi lub adwokatami, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, zawierają elementy określone w art. 6 ust 2 u.n.p.p. oraz czy radcy prawni i adwokaci posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych osób korzystających z usług.

 

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 01.08.2022
Data wytworzenia : 29.07.2022
Data modyfikacji : 01.08.2022 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Izabela Antoszewska-Mazur
Autor : Wojewoda Świętokrzyski