Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Wójta Gminy Sadowie

Wójt Gminy Sadowie

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 20.09.2022

Zakres kontroli:

Stosowanie przez Wójta Gminy Sadowie ustawowej procedury przy udzielaniu,odmowie wydania oraz cofnięciu zezwoleń w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczali ścieków i transportu nieczystości ciekłych; ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; a także prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 09.11.2022
Data wytworzenia : 07.11.2022
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Izabela Antoszewska-Mazur
Autor : Wojewoda Świętokrzyski