Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa w zakresie prowadzenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i stosowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn ustawowej procedury przy udzielaniu /odmowie wydania /zmianie oraz cofnięciu zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczali ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 16.03.2023

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 20.04.2023
Data wytworzenia : 19.04.2023
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Dorota Furmańska
Autor : Wojewoda Świętokrzyski