Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Prowadzenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i stosowanie ustawowej procedury przy udzielaniu, odmowie wydania oraz cofnięciu zezwoleń w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczali ścieków i transportu nieczystości ciekłych; ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 23.03.2023

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 11.05.2023
Data wytworzenia : 10.05.2023
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Dorota Furmańska
Autor : Wojewoda Świętokrzyski