Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola sprawdzająca w zakresie przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej

Amfiteatr Kadzielnia w Kielcach przy ul. Legionów 20

Podmiot kontrolujący: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data kontroli: 17.10.2023

Zakres kontroli i okres objęty kontrola:

Przestrzeganie warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73), poprzez: 

  1. Porównanie stanu ilościowego i parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych w Amfiteatrze na Kadzielni z danymi zawartymi w sprawozdaniu z dnia 04 października 2022 r. (znak: BiZK.IV.43 1.3.2022) z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 23 września 2022 r. przez zespół kontrolny składający się z pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach.
  2. Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń, o których mowa w pkt 1.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 20.10.2023
Data wytworzenia : 20.10.2023
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Mieczysław Szymański
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego