Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, z dnia 27.03.2020r., uzupełniony pismem z dnia 30.07.2020r. (pisma bez znaku), została wydana decyzja Nr 7/20 z dnia 02.10.2020r., znak: SPN.III.7820.1.2.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 74 od km ok. 144+782,74 do km ok. 148+370,97 – strona lewa oraz od km ok. 148+366,97 do km ok. 148+761,73 – strona prawa wraz z budową/przebudową odwodnienia, sieci uzbrojenia terenu i zjazdów, na terenie miasta i gminy Opatów oraz gminy Wojciechowice w powiecie opatowskim.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 08.10.2020
Obowiązuje od : 08.10.2020
Obowiązuje do : 22.10.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba