Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.III.7820.1.4.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzjii o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż w dniu 17.11.2021 r. wydał decyzję Nr 9/21, znak: SPN.III.7820.1.4.2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 756 w km ok. 20+400 ÷ 24+230 wraz z budową chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, dwóch obiektów mostowych, stanowiska do ważenia pojazdów, zatok autobusowych, rozbudową skrzyżowań, budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych, innych dróg publicznych oraz zjazdów, na terenie gmin Nowa Słupia i Łagów w powiecie kieleckim.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2021
Obowiązuje od : 19.11.2021
Obowiązuje do : 03.12.2021
Data modyfikacji : 19.11.2021 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk