Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.III.747.12.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu w dniu w dniu 28.06.2024 r. decyzji Nr 2/2024 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Radkowice – Wolica, na terenie gminy Chęciny w powiecie kieleckim.

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, działającej przez pełnomocnika, z dnia 16.05.2024 r., pismo bez znaku, została wydana w dniu 28.06.2024 r. decyzja Nr 2/2024 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Radkowice – Wolica, na terenie gminy Chęciny w powiecie kieleckim obejmująca nieruchomości, położone w powiecie kieleckim, gmina Chęciny, jednostka ewidencyjna 260403_5 Chęciny – obszar wiejski, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek: obręb 0008 Ostrów, numery ewidencyjne działek: 241, 242/1, 255/2, 256/2, 1102/10, 1102/15, obręb 0016 Tokarnia, numery ewidencyjne działek: 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1661, 1662/1, 1662/3, 1662/4, 1662/5, obręb 0018 Wolica, numery ewidencyjne działek: 543, 544, 695.

  • Załącznik Nr 1.1 (002)
    Załącznik Nr 1.1 (002)
  • Załacznik 1.2_ (002)
    Załacznik 1.2_ (002)

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 02.07.2024
Obowiązuje od : 02.07.2024
Obowiązuje do : 16.07.2024
Data wytworzenia : 02.07.2024
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk