Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.III.7820.1.7.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej Nr 73, odcinek II Morawica – Wola Morawicka, od km 3+850,00 do km 8+230,00 wraz z niniejszą decyzją

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 28.06.2024 r. została wydana decyzja Nr 6/24, znak: SPN.III.7820.1.7.2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej Nr 73, odcinek II Morawica – Wola Morawicka, od km 3+850,00 do km 8+230,00. Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, budynek A, VIII piętro, pok. 810, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 lub na stronie internetowej – Biuletynie Informacji Publicznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w zakładce Obwieszczenia (https://bip.kielce.uw.gov.pl/bip/obwieszczenia/obwieszczenia-aktualne). Jako dzień udostępnienia treści decyzji wskazuje się dzień publikacji obwieszczenia na ww. stronie internetowej.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 03.07.2024
Obowiązuje od : 03.07.2024
Obowiązuje do : 17.07.2024
Data wytworzenia : 03.07.2024
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk