Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
31.08.2021
do
14.09.2021
SPN.II.7533.211.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach w obrębie 0004, oznaczonej na mapie do celów prawnych przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego w dniu 11.09.2020 r. pod nr P.2611.2020.1409 jako działka nr 1925/7 o pow. 0,0056 ha (wydzielona z działki nr 1925/5 o pow. 0,0724 ha), zajętej pod drogę publiczną pn. ulica Kasztanowa.
od
31.08.2021
do
14.09.2021
SPN.II.7533.214.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach w obrębie 0004, oznaczonej na mapie do celów prawnych przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego w dniu 25.11.2020 r. pod nr P.2611.2020.1974 jako działka nr 1936/5 o pow. 0,0006 ha (wydzielona z działki nr 1936/2 o pow. 0,0151 ha), zajętej pod drogę publiczną pn. ulica Jelenia.
od
31.08.2021
do
14.09.2021
SPN.II.7533.38.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach, w obrębie 0005, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 231/44 o pow. 0,0032 ha, zajętej pod „ ul. 1-go Maja ”, leżącą w ciągu drogi publicznej nr 74 pn. „ (Piotrków Trybunalski) Sulejów – Żarnów – Ruda Maleniecka – Kielce – Łagów – Opatów – Annopol – Kraśnik ”.
od
03.09.2021
do
17.09.2021
IR.II.7840.3.3.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.08.2021r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.08.2021r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla inwestycji pn.: „Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000 – etap I" – zadanie nr 3 pn.: „Zwiększenie retencji dolinowej rzeki Nidy w rejonie miejscowości Kolonia Parcela – (polder Skowronów)”.
od
30.08.2021
do
13.09.2021
SPN.II.7533.207.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach w obrębie 0004, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 2112 o pow. 0,0019 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ulica Jelenia.
od
26.08.2021
do
09.09.2021
SPN.II.7533.175.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach, w obrębie 0010, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 207/8 o pow. 0,0083 ha (część działki hip. nr 13 o pow. 0,1129 ha), zajętej pod ulicę Jesionową leżącą w ciągu drogi publicznej nr 74 pn. (Piotrków Trybunalski) Sulejów - Żarnów - Ruda Maleniecka - Kielce - Łagów - Opatów - Annopol - Kraśnik .
od
26.08.2021
do
09.09.2021
SPN.II.7533.173.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach, w obrębie 0010, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 207/27 o pow. 0,0097 ha (część działki hip. nr 30), zajętej pod ulicę Jesionową leżącą w ciągu drogi publicznej nr 74 pn. (Piotrków Trybunalski) Sulejów - Żarnów - Ruda Maleniecka - Kielce - Łagów - Opatów - Annopol - Kraśnik.
od
26.08.2021
do
09.09.2021
SPN.II.7533.102.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, w obrębie 0012 Łyżwy, arkusz 25, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego, jako działka nr 138/1 o pow. 0,0013 ha (wydzielona z działki nr 138 o pow. 0,0416 ha), zajętej pod drogę publiczną - gminną pn. ul. Racławicka (nowy nr 303114 T).
od
26.08.2021
do
09.09.2021
SPN.II.7533.234.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach w obrębie 0006, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 08.10.2020 r. pod Nr P.2611.2020.1591 jako działka Nr 545 o pow. 0,1153 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ulica Zaułek.
od
26.08.2021
do
09.09.2021
SPN.II.7533.36.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonych w Kielcach, w obrębie 0005, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 231/41 o pow. 0,0167 ha, zajętej pod „ ul. 1-go Maja ”, leżącą w ciągu drogi publicznej nr 74 pn. „ (Piotrków Trybunalski) Sulejów – Żarnów – Ruda Maleniecka – Kielce – Łagów – Opatów – Annopol – Kraśnik ”.
od
31.08.2021
do
14.09.2021
IR.II.746.33.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.08.2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.08.2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz” w km od 192,000 do 194,600.
od
26.08.2021
do
09.09.2021
SPN.II.7533.215.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach w obrębie 0004, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 1939 o pow. 0,0021 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ulica Jelenia.
od
26.08.2021
do
09.09.2021
SPN.II.7533.203.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach w obrębie 0004, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 1932/1 o pow. 0,0088 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ulica Kasztanowa.
od
26.08.2021
do
09.09.2021
SPN.II.7533.216.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach w obrębie 0004, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 1924/1 o pow. 0,0020 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ulica Jelenia.
od
26.08.2021
do
09.09.2021
SPN.III.7820.1.4.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 13.05.2021 r., pismo bez znaku, uzupełniony w dniu 06.08.2021 r., pismem znak: ŚZDW.R-WD.4110.250.2021.MG oraz w dniu 20.08.2021 r., pismem znak: ŚZDW.R-WD.4110.265.2021.MK, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400,00 do km 24+230,14”, na terenie gmin Nowa Słupia i Łagów w powiecie kieleckim.
od
24.08.2021
do
07.09.2021
SPN.II.7533.188.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0019 Motyczno, gmina Włoszczowa, oznaczonej na mapie z projektem podziału, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego, jako działka nr 823/48 o pow. 0,0065 ha (wydzielona z działki nr 823/1 o pow. 0,1540 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 15395 pn. Międzylesie - Biedaszek (nowy nr 0249 T).
od
23.08.2021
do
06.09.2021
SPN.III.7820.1.2.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 18.08.2021 r. wydał decyzję Nr 5/21, znak: SPN.III.7820.1.2.2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)”, na terenie gminy Raków w powiecie kieleckim.
od
23.08.2021
do
06.09.2021
SPN.III.7820.1.2.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, który wpłynął do tut. organu w dniu 19.04.2021 r., uzupełniony pismami z dnia 08.06.2021 r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.183.2021.MK i znak: ŚZDW.R-WD.4110.183.1.2021.MK, została wydana decyzja Nr 5/21 z dnia 18.08.2021 r., znak: SPN.III.7820.1.2.2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)”, na terenie gminy Raków w powiecie kieleckim.
od
20.08.2021
do
03.09.2021
SPN.II.7533.436.2016 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek p.o. dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie, działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu w Opatowie, toczy się postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Opatowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0011 Piórków, gmina Baćkowice, oznaczonej na mapie sytuacyjnej z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Opatowskiego, jako działka nr 921/1 o pow. 0,0115 ha (wydzielona z działki nr 921 o pow. 4,1600 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 42138 (nowy nr 0718 T) pn. Piórków Dolny - Nieskurzów Nowy - Żerniki - Gołoszyce.
od
20.08.2021
do
03.09.2021
IR.II.746.42.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.08.2021r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.08.2021r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku garażowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa budynku garażowego nr 29 i dostosowanie do obecnych potrzeb użytkownika". Inwestycja na działce nr ewid. 1111/1, obręb 0032 Kielce, jednostka ewid. 266101_1 Kielce – stanowiącej teren zamknięty MON.
od
17.08.2021
do
31.08.2021
SPN.II.7533.361.2020 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w mieście Starachowice, w obrębie 0001, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 767 o pow. 0,0038 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 304013T pn. „ ul. Botaniczna ”.
od
17.08.2021
do
31.08.2021
IR.II.746.35.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.08.2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.35.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.08.2021r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym powyżej 1kV (15kV) w km 102,790 linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska-Dębica na działce nr ewid. 975/164 obręb ewid. 001, jednostka ewid. 260503_4 Końskie-miasto
od
12.08.2021
do
26.08.2021
SPN.II.7533.237.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 10 Metalowiec, arkusz 43, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 190 o pow. 1,4910 ha, zajętej pod drogę publiczną - krajową nr 7 pn. Gdańsk - Nowy Dwór Gdański - Elbląg - Ostróda - Olsztynek - Mława - Płońsk - Warszawa - Janki - Grójec - Białobrzegi - Radom - Skarżysko-Kamienna - Kielce - Jędrzejów - Słomniki - Kraków - Głogoczów - Myślenice - Lubień - Rabka - Jabłonka - Chyżne - granica państwa.
od
11.08.2021
do
25.08.2021
SPN.II.7533.48.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0010 Lubienia, gmina Brody, oznaczonej na mapie do celów prawnych do regulacji stanu prawnego, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, jako działka nr 776 o pow. 4,7561 ha, zajętej pod drogę publiczną - krajową nr 9 pn. Radom - Iłża - Ostrowiec Świętokrzyski - Opatów - Lipnik - Klimontów - Łoniów - Nagnajów - Majdan Królewski - Kolbuszowa - Głogów Małopolski - Rzeszów - Babica - Lutcza - Domaradz - Miejsce Piastowe - Dukla - Barwinek - granica państwa.
od
11.08.2021
do
25.08.2021
SPN.II.7533.240.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Ostrowiecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0004 Buszkowice, gmina Ćmielów, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Ostrowieckiego, jako działki: nr 52/2 o pow. 0,0034 ha, nr 168/2 o pow. 0,0054 ha, nr 45/2 o pow. 0,0328 ha i nr 144/1 o pow. 0,0165 ha (wydzielone odpowiednio z działek: nr 52 o pow. 0,1500 ha, nr 168 o pow. 0,3400 ha, nr 45 o pow. 0,0500 ha i nr 144 o pow. 0,0900 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 42147 pn. Opatów - Przeuszyn - Buszkowice - Jastków - Ćmielów (nowy nr 0727 T).
od
11.08.2021
do
25.08.2021
IR.II.7840.4.38.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.08.2021r. - zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.08.2021r. - zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Budowa Drogi Równoległej w km 156,737 - 157,390 (ze zjazdami w km 156,767; 156,863; 156,907; 156,967; 157,385) o szer. jezdni 5m oraz 7m i dł. 660,22m wraz z budową przepustów o świetle 3x ⌀ 1,0m w km 156,800 oraz 157,320” (wskazane prace realizowane będą dla zadania pn.: „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna - Sandomierz, przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia”- w ramach Umowy 90/103/0037/17/I//I). Inwestycja na działkach o nr ewid.: 1239/13, obręb 0001 M. Wąchock, jednostka ewid. 261105_4 Wąchock Miasto, 30/5, 30/13, 30/15, obręb 0001 Starachowice, jednostka ewid. 261101_1 Starachowice – stanowiących teren zamknięty oraz na dz. o nr ewid. 1095, 1090/1, obręb 0001 M. Wąchock, jednostka ewid. 261105_4 Wąchock Miasto i 30/14, obręb 00
od
05.08.2021
do
19.08.2021
IR.II.746.41.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.08.2021r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.08.2021r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie budynku przeznaczonego pod montaż instalacji do kontroli rentgenowskiej i tomografii komputerowej wyrobów produkowanych przez Mesko S.A. wraz z budową przyłączy: energetycznego, kanalizacji sanitarnej, wody, ciepła i zagospodarowaniem terenu obejmującym drogi i place przy obiekcie oraz tereny zielone, na działce nr ewid. 1/49, obręb 0005 Młodzawy, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna – stanowiącej teren zamknięty MON.
od
05.08.2021
do
19.08.2021
IR.II.746.40.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.08.2021r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.08.2021r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącego budynku produkcyjnego na potrzeby uruchomienia instalacji do prasowania podzespołów pirotechnicznych obejmującą wykonanie nowych instalacji wewnętrznych, dostosowanie obiektu do potrzeb socjalno-bytowych oraz założeń technicznychi parametrów technicznych wynikających z planowanej technologii produkcji, na działce nr ewid. 1/49, obręb 0005 Młodzawy, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna – stanowiącej teren zamknięty MON.
od
05.08.2021
do
19.08.2021
IR.II.746.39.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.08.2021r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.08.2021r. dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku neutralizacji ścieków o hale zbiorników procesowych instalacji neutralizacji ścieków przemysłowych oraz montaż nowej, o zwiększonej wydajności, instalacji neutralizacji ścieków wraz z przebudową sieci przy obiekcie obejmującą sieci elektryczne, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym zmiany w układzie drogowym i terenach zielonych, na działce o nr ewid. 1/49, obręb 0005 Młodzawy, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna – stanowiącej teren zamknięty MON.
od
30.07.2021
do
13.08.2021
IR.II.7840.4.34.2021 - zawiadomienie o wydaniu decyzjiNr 42/CD/2021, znak: IR.II.7840.4.34.2021 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko-Kamienna”. Inwestycja na działkach o nr ewid. 1/109, 1/90, 1/89, 1/33, 1/32, w obrębie ewid. 0011 Górna Kamienna, 1, 2/1, 237, 238, w obrębie ewid. 0004 Kamienna w jednostce ewid. 261001_1