Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Praca w ŚUW

Aktualnie znajdujesz się na:

Nabór na wolne stanowisko inspektora w Biurze Dyrektora Generalnego

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w KIELCACH
Dyrektor Generalny poszukuje kandydata na stanowisko
inspektora w Biurze Dyrektora Generalnego
Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
1.       Kompletowanie napływających ofert pracy, w związku z zamieszczanymi w Biuletynie Służby Cywilnej ogłoszeniami o wolnych stanowiskach pracy w Urzędzie.
2.       Sprawdzanie złożonych ofert pod względem formalnym i przygotowywanie materiałów na postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej.
3.       Przygotowywanie i wysyłanie zawiadomień o terminie postępowania kwalifikacyjnego do osób spełniających wymagania konieczne podane w ogłoszeniu o wolnym stanowisku pracy.
4.       Przygotowywanie odpowiedzi i wysyłanie ich do zainteresowanych po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego..
5.       Prowadzenie akt osobowych pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego znajdujących się w składnicy akt osobowych przy Oddziale zgodnie z podziałem na części A, B, C .
6.       Wprowadzanie do systemu komputerowego informacji o odbytych przez pracowników Urzędu szkoleniach i kursach.
7.       Przeprowadzanie kontroli dyscypliny pracy w Wydziałach Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Wykształcenie: wyższe magisterskie

 Wymagania konieczne:
- znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,
- znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
- znajomość ustawy o służbie cywilnej,
- dokładność, sumienność, rzetelność,
- umiejętność organizacji pracy własnej.
- bardzo dobra znajomość programu WORD, Excel i Internetu.
- co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
Wymagania pożądane:
- znajomość języka angielskiego,
- umiejętność organizacji pracy własnej,
- umiejętność pracy w zespole.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego albo
   oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys i list motywacyjny. 

 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
-kopie certyfikatów językowych.

 Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 maja 2006 roku osobiście w Biurze Obsługi Klienta Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach lub pocztą pod adresem:
 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Al. IX Wieków Kielc 3
25 - 516 Kielce
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po upływie 2 tygodni od zakończenia procedury rekrutacji.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0 prefiks 41) 342 - 18 - 00.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykształcenie: wyższe magisterskie

 Wymagania konieczne:
- znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,
- znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
- znajomość ustawy o służbie cywilnej,
- dokładność, sumienność, rzetelność,
- umiejętność organizacji pracy własnej.
- bardzo dobra znajomość programu WORD, Excel i Internetu.
- co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
Wymagania pożądane:
- znajomość języka angielskiego,
- umiejętność organizacji pracy własnej,
- umiejętność pracy w zespole.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego albo
   oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys i list motywacyjny. 

 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
-kopie certyfikatów językowych.

 Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 maja 2006 roku osobiście w Biurze Obsługi Klienta Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach lub pocztą pod adresem:
 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Al. IX Wieków Kielc 3
25 - 516 Kielce
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po upływie 2 tygodni od zakończenia procedury rekrutacji.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0 prefiks 41) 342 - 18 - 00.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 01.05.2006
Obowiązuje od : 15.05.2006
Obowiązuje do : 15.05.2006
Data wytworzenia : 01.05.2006
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP