Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot Tryb Status Termin składania ofert/wniosków
Świadczenie usług w zakresie medycyny pracy Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Zakończony 15.11.2018
Dostarczenie szerokopasmowego łącza do sieci Internet oraz usługi transmisji danych z zachowaniem poufności transmisji Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Zakończony 16.11.2018
Modernizacja sali numer 13 Przetarg nieograniczony Zakończony 21.11.2018
Prace remontowe w obiektach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Przetarg nieograniczony Zakończony 21.11.2018
Konserwacja klaserów rotacyjnych Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 08.11.2018
Usługa wykonania i dostarczenia do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach materiałów konferencyjnych dotyczących Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015-2020 Przetarg nieograniczony Rozstrzygnięty 13.11.2018
Wykonanie przeglądów technicznych magazynów przeciwpowodziowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w msc. Grotniki duże oraz Kępa Chwałowska Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 08.11.2018
Konserwacja urządzeń dźwigowych OTIS w budynkach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Zakończony 09.11.2018
Konserwacja urządzeń dźwigowych SCHINDLER w budynkach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 09.11.2018
Konserwacja instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i węzłów cieplnych w obiektach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 31.10.2018

Wybierz Strony