Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot Tryb Status Termin składania ofert/wniosków
Realizacja usługi szkoleniowej skierowanej do pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, Powiatowych Urzędów Pracy województwa świętokrzyskiego oraz pracowników Oddziału ds. Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Ogłoszony 16.11.2018
Dostawa 12 szt. foteli biurowych – specjalistycznych (dla służb dyżurnych pracujących w systemie 24/7) Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Zakończony 19.11.2018
Zakup paczek mikołajkowych dla dzieci pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 15.11.2018
Zakup 2 szt. szaf metalowych do akt osobowych Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Zakończony 14.11.2018
Świadczenie usług pocztowych dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Zamówienia na usługi społeczne Zakończony 27.11.2018
Świadczenie usług w zakresie medycyny pracy Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Zakończony 15.11.2018
Dostarczenie szerokopasmowego łącza do sieci Internet oraz usługi transmisji danych z zachowaniem poufności transmisji Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Zakończony 16.11.2018
Modernizacja sali numer 13 Przetarg nieograniczony Zakończony 21.11.2018
Prace remontowe w obiektach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Przetarg nieograniczony Zakończony 21.11.2018
Konserwacja klaserów rotacyjnych Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 08.11.2018

Wybierz Strony