Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot Tryb Status Termin składania ofert/wniosków
Zorganizowanie nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców dotyczących wartości i praw obowiązujących w Polsce Zamówienia na usługi społeczne Rozstrzygnięty 01.03.2019
Usługa gastronomiczno-hotelarska do przeprowadzenia szkolenia Zapytanie o cenę Rozstrzygnięty 26.02.2019
"Kursy specjalistyczne dla nauczycieli przygotowujące do pracy z dzieckiem cudzoziemskim" z dnia 18.02.2019 r. w ramach projektu pt. ,, Wsparcie integracji cudzaziemców w województwie świętokrzyskim", finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Ogłoszony 26.02.2019
Zakup filtrów do central wentylacyjnych Komfovent Rego w budynkach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, przy al. IX Wieków Kielc 3 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 21.02.2019
Kompleksowe przygotowanie i organizacja Gali Finałowej XIII Edycji Nagrody Wojewody Świętokrzyskiego „ Laur Świętokrzyski 2018” Przetarg nieograniczony Rozstrzygnięty 25.02.2019
Usługa inwentaryzacji instalacji elektrycznej budynków ŚUW w Kielcach zlokalizowanych przy al. IX Wieków Kielc 3 Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 15.02.2019
Utworzenie i prowadzenie punktu informacyjno-doradczego dla cudzoziemców Przetarg nieograniczony Zakończony 15.02.2019
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów języka polskiego dla cudzoziemców Zamówienia na usługi społeczne Zakończony 12.02.2019
Skład i druk w roku 2019 miesięcznika Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego „Wędrowiec Świętokrzyski” wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 24.01.2019
Zapytanie ofertowe Nr 1/2019/WIR Wynajem obiektów i urządzeń zaplecza technicznego do obsługi egzaminów dla kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 18.01.2019

Wybierz Strony