Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot Tryb Status Termin składania ofert/wniosków
Utworzenie i prowadzenie punktu informacyjno-doradczego dla cudzoziemców Przetarg nieograniczony Zakończony 15.02.2019
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów języka polskiego dla cudzoziemców Zamówienia na usługi społeczne Zakończony 12.02.2019
Skład i druk w roku 2019 miesięcznika Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego „Wędrowiec Świętokrzyski” wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 24.01.2019
Zapytanie ofertowe Nr 1/2019/WIR Wynajem obiektów i urządzeń zaplecza technicznego do obsługi egzaminów dla kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 18.01.2019
Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na obsłudze infolinii dedykowanej sprawom obywateli państw trzecich w ramach projektu nr 20/7-2017/OG-FAMI „Wdrożenie nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych do obsługi obywateli państw trzecich w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim”, dofinansowanego ze środków Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Ogłoszony 11.01.2019
Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na obsłudze infolinii dedykowanej sprawom obywateli państw trzecich w ramach projektu nr 20/7-2017/OG-FAMI „Wdrożenie nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych do obsługi obywateli państw trzecich w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim”, dofinansowanego ze środków Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Zakończony 02.01.2019
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 20.12.2018
Serwis systemów TBD w 2019 roku Zamówienie z wolnej ręki Zakończony 26.11.2018
Ochrona i monitoring sygnalizacji ppoż., konserwacja systemu antynapadowego w budynkach ŚUW przy al. IX Wieków Kielc 3 oraz monitoring i konserwacja systemu alarmowego, antywłamaniowego, sygnalizacji ppoż. (SAP) w budynku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Skrajnej 61 w Kielcach oraz transport wartości pieniężnych Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 18.12.2018
Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Przetarg nieograniczony Zakończony 20.12.2018

Wybierz Strony