Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
PHU ,, OTTO’’ sp.j. M. Dąbrowski i inni, ul. Kilińskiego 51, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
Wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli przeprowadzonej w PHU ,, OTTO’’ sp.j. M. Dąbrowski i inni, ul. Kilińskiego 51, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Szkolenia Kierowców „Auto Saw” w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 91
W zakresie realizacji przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy (Dz. U. Nr 122, poz. 1269 z późn. zm.).
Podstawa prawna przeprowadzenia kontr
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Kielcach
Kontrola w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Kielcach w zakresie: <br>
• trybu przyjmowania, sposobu rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wpływających do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach w 2007 i
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ,,TARTAK’’ Zakład Pracy Chronionej Stanisław Skawiński, Smyków 72, 26-260 Fałków
Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowo Usługowym ,,TARTAK’’ Zakład Pracy Chronionej Stanisław Skawiński, Smyków 72, 26-260 Fałków
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
„Dom dla Dzieci” w Kielcach
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w „Domu dla Dzieci” w Kielcach w dniu 03.06.2008r.
Zakład Wyrobów Złącznych ,,SHYMKO’’ Marek Szymkowiak, ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice
Kontrola problemowa przeprowadzona w Zakładzie Wyrobów Złącznych ,,SHYMKO’’ Marek Szymkowiak, ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
,,GELTEX’’ s.c G. Ciura L. Stańczyk, ul. Spacerowa 11, Sielpia, 26-200 Końskie oraz Ośrodka Wypoczynkowego ,,ŁUCZNIK’’, ul. Spacerowa 11, Sielpia, 26-200 Końskie.
Wystąpienie pokontrolne w sprawie kontroli organizatora turnusów rehabilitacyjnych: ,,GELTEX’’ s.c G. Ciura L. Stańczyk, ul. Spacerowa 11, Sielpia, 26-200 Końskie oraz Ośrodka Wypoczynkowego ,,ŁUCZNIK’’, ul. Spacerowa 11, Sielpia, 26-200 Końskie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Górnie, Starostwo Powiatowe w Staszowie, Starostwo Powiatowe w Busku–Zdroju, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Cudzynowicach, Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej, Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku–Zdroju, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kazimierzy–Wielkiej, Urząd Miasta w Kielcach, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kazimierzy - Wielkiej.
Informacja Oddziału Kontroli Finansowej w zakresie kontroli przeprowadzonych w miesiącu MAJU 2008r.
Wydział Finansów i Budżetu
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KARABELA-CK” Spółka z o.o. ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli doraźnej przeprowadzonej w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym „KARABELA-CK” Spółka z o.o. ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
Kontrola w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie w zakresie: prawidłowości gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w tym: ewidencjonowanie nieruchomości, plan wykorzystania zasobu, udostępnienie nieruchomości z zasobu, wykonywanie czynności zwi
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach
Kontrola przeprowadzona w Międzygminnym Związku Wodociągów
i Kanalizacji w Kielcach w zakresie:<br>
- organizacji i funkcjonowania organów związku, <br>
- dostępu do informacji publicznej
Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w dniu 21.04.2008r - Firma Handlowo - Usługowa ,,MALPOL” Zakład Pracy Chronionej Halina Michalec ul. Kilińskiego 57, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w dniu 21.04.2008r - Firma Handlowo - Usługowa ,,MALPOL” Zakład Pracy Chronionej Halina Michalec ul. Kilińskiego 57, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Pani Elżbieta Michow tłumacz przysięgły języka bułgarskiego
Kontrola działalności Pani Elżbiety Michow tłumacza przysięgłego języka bułgarskiego
Pani Dorota Wacnik tłumacz przysięgły języka francuskiego
Kontrola działalności Pani Doroty Wacnik tłumacza przysięgłego języka francuskiego.
Urząd Gminy w Łoniowie, Starostwo Powiatowe w Sandomierzu, Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku – Kamiennej, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skarżysku – Kamiennej, Starostwo Powiatowe w Skarżysku – Kamiennej, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skarżysku - Kamiennej.
Informacja Oddziału Kontroli Finansowej w zakresie kontroli przeprowadzonych w miesiącu KWIETNIU 2008r.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Miasta i Gminy Chmielnik
Kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Chmielnik w zakresie: <br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, <br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Burmistrza Miasta i Gminy obowiązku składania o
Urząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój
Kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, <br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Burmistrza Miasta i Gminy - obowiązku składani
Urząd Gminy w Brodach
Kontrola w Urzędzie Gminy w Brodach w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku składania oświadczeń o swoim
Urząd Gminy w Mircu
Kontrola w Urzędzie Gminy w Mircu w zakresie:<br>
• organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków, <br>
• przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku terminowego składania oświadc
Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne ,,PRIMEX” Cyran Stanisław ul. Bałtowska 289, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Wystąpienie pokontrolne - Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne ,,PRIMEX” Cyran Stanisław ul. Bałtowska 289, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Pani Jolanta Gajek tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Jolanty Gajek tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach
Kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków, <br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Burmistrza - obowiązku składania oświa
Urząd Gminy w Pierzchnicy
Kontrola w w Urzędzie Gminy w Pierzchnicy w zakresie: <br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku składania oświadczeń
Pan Janusz Korona tłumacz przysięgły języka francuskiego
Kontrola działalności Pana Janusza Korony tłumacza przysięgłego języka francuskiego
Urząd Gminy w Słupi, Starostwo Powiatowe w Końskich, Urząd Gminy w Solcu – Zdroju, Urząd Gminy w Nowym Korczynie, Starostwo Powiatowe w Ostrowcu–Świętokrzyskim, Urząd Gminy w Michałowie, Komendzia Powiatowa Panstwowej Straży Pożarnej w Pińczowie, Urządzie Gminy w Kunowie.
Informacja Oddziału Kontroli Finansowej w zakresie kontroli przeprowadzonych w miesiącu MARCU 2008r.
Wydział Finansów i Budżetu
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
Realizacja zadań Obrony Cywilnej
1. Ocena działalności szkoleniowej w 2006-2008 roku
2. Ocena działalności popularyzacyjnej za lata 2006 – 2008
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Kontrole realizacji zadań obrony cywilnej realizowanych przez urzędy gmin (luty-marzec)
Prawidłowość wykonania dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz zabezpieczenie ujęć i sztucznych krytych zbiorników wody pitnej.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Pani Jolanta Majkowska tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Jolanty Majkowskiej tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Urząd Gminy w Mniowie
Kontrola w Urzędzie Gminy w Mniowie w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku składania oświadczeń o swoim
Urząd Gminy w Miedzianej Górze
Kontrola w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze w zakresie: <br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków, <br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku składania oświadc