Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Fundacja Braci Św. Brata Alberta ,,Dom dla Ludzi Bezdomnych, Starszych i Samotnych’’
Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w  placówce: Fundacja Braci Św. Brata Alberta ,,Dom dla Ludzi Bezdomnych, Starszych i Samotnych’’ w dniu 05-08-2008 r.
Urząd Gminy w Pawłowie
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Pawłowie w zakresie:<br>
• organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków,<br>
• przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku terminowego
Pan Józef Lićwinko tłumacz przysięgły języka francuskiego
Kontrola działalności Pana Józefa Lićwinko tłumacza przysięgłego języka francuskiego
Pani Anna Łojek tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pani Anny Łojek tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Urząd Miasta w Starachowicach
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miasta w Starachowicach w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy, pracowników samorządowych oraz kierowników jed
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szkolna 4 28 – 200 Staszów
Kontrola problemowa w PCPR Staszów dotycząca prawidłowości realizacji zadań samorządu powiatowego w zakresie:
1/ Usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.
2/ Prowadzenia i rozwoju infrastruktury domów p
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Górnie, Urząd Miasta i Gminy w Kunowie, Urząd Gminy w Bodzechowie, Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św., Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarzad Miejski w Ostrowu Sw.
Wykorzystanie dotacji z budżetu państwa w miesiacu lipcu br.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
Kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Burmistrza Miasta i Gminy - obowiązku składania o
Urząd Gminy w Bielinach
Kontrola w Urzędzie Gminy w Bielinach w zakresie:<br>
• organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków, <br>
• przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku terminowego składania ośw
STAROSTWO POWIATOWE W SKARŻYSKU KAMIENNEJ
Prawidłowośc gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w tym: ewidencjonowanie nieruchomości, plan wykorzystania zasobu, udostępnienie nieruchomości z zasobu, wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępnion
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 17 – 18 lipca 2008 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie 27-423 Bałtów 32
Kontrola problemowa dotycząca eksploatacji Systemu Informatycznego dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej w GOPS Bałtów.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Górnie
Kontrola w Urzędzie Gminy w Górnie w zakresie:<br>
• organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków, <br>
• przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku terminowego składania oświad
Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach.
Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej  w  dniach 09-11.07.2008 r. w Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach.
Świętokrzyskie Zrzeszeniu Transportu i Usług w Kielcach
W zakresie realizacji przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy (Dz. U. Nr 122, poz. 1269 z późn. zm.).
Podstawa prawna przeprowadzenia kontr
Dom Pomocy Społecznej w Słupi k/Pacanowa
Kontrola problemowa dotycząca standrdu usług oraz realizacji programu naprawczego w DPS w Słupi k/Pacanowa
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Zakład Kompleksowych Domowych Świadczeń Zdrowotnych I Promocji Zdrowia ,,ZDROWIE’
Kontrola problemowa przeprowadzona w Zakładzie Kompleksowych Domowych Świadczeń Zdrowotnych I Promocji Zdrowia ,,ZDROWIE’ dotycząca spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 28 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy w Opatowie, Urząd Gminy w Iwaniskach, Urząd Gminy w Backowicach, Starostwie Powiatowym w Sandomierzu, Komenda Powiatowej Panstwowej Straży Pożarnej w Opatowie, Starostwo Powiatowe w Opatowie, Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie w Opatowie
Nadzór nad wykorzystaniem dotacji z budżetu panstwa
w miesiacu czerwcu 2008
Wydział Finansów i Budżetu
Rodzinny Domu Dziecka - Małogoszcz
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Rodzinnym Domu Dziecka w Małogoszczu w dniu 30 czerwca 2008 r.
Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie.
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 30.06.2008 r. w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie.
Urząd Gminy w Wilczycach, Urząd Miasta w Końskich, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Kielcach, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pińczowie, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kielcach, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jędrzejowie, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Kielcach
Informacja Oddziału Kontroli Finansowej w zakresie kontroli przeprowadzonych w miesiącu CZERWCU 2008r.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miasta i Gminy Suchedniów w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, <br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Burmistrza Miasta i Gminy - obow
Pani Jolanta Kotarba tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pani Jolanty Kotarby tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Burmistrza Miasta i Gminy - obowiązku składania
Pani Renata Bilska tłumacz przysięgły języka angielskiego
Kontrola działalności Pani Renaty Bilskiej tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. ul. Żabia 40 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Kontrola problemowa dotycząca eksploatacji Systemu Informatycznego dedykowanego dla jednostek pomocy społecznej przprowadzona w PCPR Ostrowiec
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy Pińczów
Kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Pińczów w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposób załatwiania skarg
i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Burmistrza Miasta i Gminy - obowiązku składani
Urząd Gminy w Gnojnie
Kontrola w Urzędzie Gminy w Gnojnie w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków, <br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku składania oświadczeń o swoi
Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Św. im. Bł. Gwidona z Montpellier w Pacanowie
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Św. im. Bł. Gwidona z Montpellier w Pacanowie, w dniu 20 czerwca 2008r.
Starostwo Powiatowe w Pińczowie
Kontrola w Starostwie Powiatowym w Pińczowie w zakresie stosowania przepisów ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.