Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.III.7820.1.19.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika, z dnia 20.10.2023r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami z dnia 22.12.2023r., nr ewid.: PP/23/P-DW750/PN/2514 oraz z dnia 23.01.2024r., nr ewid.: PP/24/P-DW750/PN/100, została wydana decyzja Nr 5/24 z dnia 11.04.2024 r., znak: SPN.III.7820.1.19.2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 750 od km ok. 12+800 do km ok. 13+710 od msc. Lekomin do msc. Barcza wraz z budową ciągu pieszorowerowego, chodnika, ścieżki rowerowej, budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, innych dróg publicznych, zjazdów i odwodnienia drogi na terenie gminy Zagnańsk w powiecie kieleckim.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 17.04.2024
Obowiązuje od : 17.04.2024
Obowiązuje do : 01.05.2024
Data wytworzenia : 17.04.2024
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk