Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Rejestr zmian

Aktualnie znajdujesz się na:
Data dokonania zmian (dd-mm-yyyy)
Data Redaktor Akcja Zmiana
19.04.2019 12:10 Joanna Górecka
modyfikacja
Załącznik: ogłoszenie
Kategoria: Ogłoszenia inne
19.04.2019 12:09 Joanna Górecka
skasowanie
Dokument: Sąd Rejonowy w Kielcach - Ogłoszenie sygn. akt VIII Ns 235/19
Kategoria: Ogłoszenia inne
19.04.2019 12:09 Joanna Górecka
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia inne
19.04.2019 12:09 Joanna Górecka
modyfikacja
Kategoria: Ogłoszenia inne
19.04.2019 12:07 Joanna Górecka
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia inne
19.04.2019 12:05 Emilia Machul
publikacja
Załącznik: Ostateczna lista zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w województwie świętokrzyskim
Kategoria: Ogłoszenia inne
19.04.2019 12:04 Emilia Machul
modyfikacja
Kategoria: Ogłoszenia inne
19.04.2019 12:01 Emilia Machul
modyfikacja
Kategoria: Ogłoszenia inne
19.04.2019 12:01 Emilia Machul
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia inne
19.04.2019 11:19 Kamil Bąk
publikacja
Kategoria: Praca w ŚUW
19.04.2019 11:11 Robert Szczerba
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
19.04.2019 11:11 Robert Szczerba
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
19.04.2019 10:39 Jolanta Madej
publikacja
Załącznik: Informacja dla Wykonawców nr 1