Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot Tryb Status Termin składania ofert/wniosków
Zakup systemowych aparatów telefonicznych do obsługi sekretarsko-dyrektorskiej Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 23.11.2017
Konserwacja instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i węzłów cieplnych w obiektach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 23.11.2017
Konserwacja kotłowni gazowych znajdujących się w obiektach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 23.11.2017
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (przesyłki listowe, paczki pocztowe, przesyłki kurierskie) jak również w zakresie zwrotu przesyłek niedoręczonych wraz z transportem przesyłek od Zamawiającego do placówek nadawczych Wykonawcy, oraz realizacji przekazów pocztowych i ich ewentualnych zwrotów - w przypadku braku możliwości doręczenia Zamówienia na usługi społeczne Zakończony 21.11.2017
Remont pomieszczeń w budynku kotłowni i warsztatu samochodowego Przetarg nieograniczony Zakończony 27.11.2017
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów Przetarg nieograniczony Zakończony 17.11.2017
Zakup systemowych aparatów telefonicznych do obsługi sekretarsko-dyrektorskiej Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 16.11.2017
KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO DO BUDYNKÓW ŚWIĘTOKRZYSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KIELCACH Przetarg nieograniczony Zakończony 09.11.2017
Dostosowanie przejść komunikacyjnych pomiędzy budynkami C i C 2 do przepisów p.poż. Przetarg nieograniczony Zakończony 14.11.2017
Wdrożenie w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach systemu do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) i Świadczeń Wychowawczych (SW) na poziomie Wojewody Zapytanie o cenę Zakończony 31.10.2017

Wybierz Strony