Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.III.7820.1.1.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 31.12.2020 r., uzupełniony pismem z dnia 16.02.2021 r., pisma bez znaku, została wydana decyzja Nr 3/21 z dnia 21.05.2021 r., znak: jw., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice – etap I od km ok. 29+796,00 do km ok. 35+185,75 istniejącej drogi wojewódzkiej Nr 744, na terenie gminy Mirzec w powiecie starachowickim.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 24.05.2021
Obowiązuje od : 24.05.2021
Obowiązuje do : 07.06.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba