Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
25.04.2014
do
09.05.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek pełnomocnika PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie w dniu 25.04.2014 r. została wydana decyzja Nr XII/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „Budowie linii średniego napięcia 15 kV w miejscowości Włoszczowice, gm. Kije na działce o nr ewidencyjnym 114/6, obr. Włoszczowice, gm. Kije, pow. pińczowski, woj. świętokrzyskie –stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
25.04.2014
do
09.05.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 25.04.2014 r. wydał decyzję nr 63/2014 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Regionalna sieć szerokopasmowa, Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie, relacja szkieletowa: złącze Włoszczowa ul. Żeromskiego – złącze Ostrów, część III – Belina – Kuzki – Ostrów”
od
25.04.2014
do
09.05.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP ENERGETYKA S.A w dniu 15.04.2014 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie jednotorowej linii napowietrznej 110 kV” na działce o nr ewidencyjnym: 376/3 w obrębie ewidencyjnym: 16 Łachów, gmina: Włoszczowa-obszar wiejski, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie - stanowiącej teren zamknięty PKP
od
25.04.2014
do
09.05.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiegow dniu 25.04.2014 r. wydał decyzję nr 62/2014 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie, relacja szkieletowa: złącze Kozłów –złącze Ostrów, na działkach o nr ewid. 676/1, 676/2 obr. 17 Ostrów, jedn. ewid. Krasocin, nr 96, 141, 326, 378, 379, 392, 426/2, 703 obr. 13 Ludynia, jedn. ewid. Krasocin, nr 901/1, 902, 933/1 obr. 4 Kozłów, jedn. ewid. Małogoszcz obszar wiejski.
od
28.04.2014
do
12.05.2014
Zawiadomienie o zmianie decyzji Starosty Ostrowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Ostrowcu Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 24.04.2014r. wydał decyzję, w której: uchylił w części i orzekł w tym zakresie, uchylił w części i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia w tym zakresie organowi pierwszej instancji oraz utrzymał w mocy w pozostałej części decyzję Starosty Ostrowieckiego z dnia 16.01.2014r., znak: AB.6740.569.2013.SP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej klasy L – ulicy Stawki w Ostrowcu Św. wraz z budową kanalizacji deszczowej i budową oświetlenia ulicznego
od
24.04.2014
do
08.05.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej 17 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 17/14 z dnia 17.04.2014r., znak: IN-III.747.7.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 28 – relacja złącze Gnieździska – punkt dystrybucyjny Łopuszno, na terenie gminy Łopuszno w powiecie kieleckim
od
22.04.2014
do
06.05.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej 16 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 16/14 z dnia 17.04.2014r., znak: IN-III.747.5.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, obejmującej część ul. Partyzantów w Końskich, w pasie drogi krajowej Nr 42.
od
22.04.2014
do
06.05.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej 15 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 15/14 z dnia 15.04.2014r., znak: IN-III.747.6.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie – wniosek Nr 27 – relacja złącze Ruda Pilczycka – punkt dystrybucyjny Czermno”, na terenie gmin: Słupia (Konecka) i Fałków, powiat konecki
od
17.04.2014
do
02.05.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 25.03.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę telekomunikacyjnej linii kablowej (rurociągu kablowego wraz ze studniami kablowymi i zasobnikami kablowymi wraz z posadowieniem szafy telekomunikacyjnej) od złącza 67.1 (Wąsosz) do szafy dystrybucyjnej w m. Stadnicka Wola (65)
od
17.04.2014
do
01.05.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa pętli autobusowej przy ul. Wojska Polskiego Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa pętli autobusowej przy ul. Wojska Polskiego (DW Nr 764) na Bukówce w Kielcach
od
16.04.2014
do
30.04.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 18.03.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę telekomunikacyjnej linii kablowej (rurociągu kablowego wraz ze studniami kablowymi i zasobnikami kablowymi) od szafy dystrybucyjnej w m. Krasna (gmina Stąporków) do granicy powiatów skarżyskiego/koneckiego, na działkach w jednostce ewidencyjnej Stąporków.
od
14.04.2014
do
28.04.2014
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego wydana została w dniu 14.04.2014r. decyzja Nr 55/2014, znak: IN-II.7840.3.1.2014 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zadania pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Kanału Strumień, zadanie II w km 12+980 – 17+230 na terenie gminy Pacanów, powiat Busko Zdrój oraz gminy Łubnice, powiat Staszów”.
od
11.04.2014
do
25.04.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 01.04.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę regionalnej sieć szerokopasmowej Polski wschodniej – województwo świętokrzyskie, relacja dystrybucyjna: złącze Wólka Kłucka – punkt dystrybucyjny Mniów.
od
14.04.2014
do
28.04.2014
Zawiad. o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi dojazdowej do działek w okolicy ulic: Łódzkiej i Lisiej w Kielcach WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa drogi dojazdowej do działek w okolicy ulic: Łódzkiej i Lisiej w Kielcach”, zlokalizowanego po prawej stronie drogi krajowej Nr 74 (ul. Łódzka w Kielcach).
od
15.04.2014
do
29.04.2014
Zawiadomienie o wszczćiu postępowania dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 relacji Morawica - Węchadłów WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 relacji Morawica - Węchadłów na odcinku Brzeście - ul. Republiki Pińczowskiej w miejscowości Pińczów
od
07.04.2014
do
28.04.2014
Zawiadomienie o umorzeniu postępowania odwoławczego dot. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach pozwolenia na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla Miasta Kielce i pow.kieleckiego Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że decyzją z dnia 03.04.2014r. Znak: IN-I.7840.4.12.2014 zostało umorzone postępowanie odwoławcze, dotyczące decyzji Starosty Kieleckiego Nr 149/2014 z dnia 05.02.2014r. Znak: B-II.6740.88.7.2013 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach pozwolenia na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla Miasta Kielce i powiatu kieleckiego, inwestycja na działkach nr ewid.: 683/2, 748/1, 777/1, 777/3, 890/8, 890/11, 892/8, 892/10, 882 obręb Promnik gm. Strawczyn
od
04.04.2014
do
18.04.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosekWojewództwa Świętokrzyskiego w dniu 10.03.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie – obszar inwestycyjny I, relacja dystrybucyjna: złącze Ostrów – punkt dystrybucyjny Krasocin na działkach w jednostce ewidencyjnej Krasocin.
od
08.04.2014
do
23.04.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji dotyczących gruntów zajętych pod linie kolejowe Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wszczęte zostały postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r., określonych praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., nie stanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A
od
07.04.2014
do
21.04.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 14/14 z dnia 02.04.2014r. znak: IN-III.747.2.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – relacji Skarżysko-Kamienna - Bliżyn w pasie drogi krajowej Nr 42, zlokalizowanej na terenie miasta Skarżysko-Kamienna i gminy Bliżyn w powiecie skarżyskim
od
03.04.2014
do
16.04.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja SA O/ Skarżysko-Kamiennaw dniu 02.04.2014 r. została wydana decyzja Nr XI/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie napowietrznej stacji transformatorowej, budowie przyłącza kablowego SN 15 kV od istniejącego słupa SN do projektowanej stacji transformatorowej, budowie napowietrznej linii niskiego napięcia oraz przyłącza kablowego do zasilania pompowni ścieków przy ul. Grzybowej w Skarżysku-Kamiennej”.
od
01.04.2014
do
15.04.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 01.04.2014r. została wydana decyzja Nr 51/2014 w sprawie budowy regionalnej sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie, relacja szkieletowa: złącze Małogoszcz – złącze Gnieździska, cz. 2 droga wojewódzka Nr 728 - złącze Gnieździska.
od
31.03.2014
do
14.04.2014
Zawiadamienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zebrał materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 Ostrowiec Świętokrzyski – Bałtów – Czekarzewice – granica województwa świętokrzyskiego na odcinku od km 1+912 do km 29+269 – z wyłączeniem obszaru miejscowości Okół od km 22+211 do km 25+353”.
od
31.03.2014
do
14.04.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 04.03.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie, relacja szkieletowa: złącze Szczukowskie Górki – węzeł szkieletowy Kielce, część 1 na działkach nr ewid. 418 i 343, obręb ewid. 17 Szczukowskie Górki.
od
01.04.2014
do
15.04.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 31.03.2014 r. wydał decyzję nr 48/2014 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie, relacja dystrybucja: złącze Szczukowskie Górki – punkt dostępowy Brynica, na działkach o nr ewid. 186/1, 770/3, 770/4 obr. 16 Szczukowice, nr 268/10, 327/2, 329/3, 329/5, 330/3, 906, 962 951/2, 951/3 obr. 1 Brynica, jedn. ewid. Piekoszów
od
31.03.2014
do
14.04.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Gminy Ćmielów zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym kolejowym, dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dn 160-200 w miejscowości Ćmielów na działce nr ewid. 756, obręb Ćmielów – miasto.
od
01.04.2014
do
30.09.2014
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy, od 1 kwietnia 2014 r.
od
24.03.2014
do
07.04.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w dniu 05.03.2014r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej s/c wraz z przyłączami w miejscowości Wełecz, w km 44,1 – 44,2 oraz 44,26 – 44,5 linii kolejowej nr 73 relacji Sitkówka Nowiny – Busko Zdrój, na działce o nr ewid. 65/12, w obrębie ewid. 32 Siesławice, w jednostce ewid. Busko Zdrój
od
24.03.2014
do
07.04.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w dniu 05.03.2014r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej s/c wraz z przyłączami w miejscowości Wełecz, w km 43,7 - 44,1 linii kolejowej nr 73 relacji Sitkówka Nowiny – Busko Zdrój, na działkach o nr ewid. 65/12, 65/1, w obrębie ewid. 32 Siesławice oraz 419/9, w obrębie ewid. 40 Wełecz, w jednostce ewid. Busko Zdrój.
od
24.03.2014
do
07.04.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego reprezentowanego przez Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w dniu 28.01.2014r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zadania pn.: „Zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki – wał lewy w km 0+000 ÷ 12+900, wał prawy w km 0+000 ÷ 14+400”.
od
26.03.2014
do
09.04.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji zrid dla inwestycji pn.: „Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S–7 na odcinku Chęciny–Jędrzejów” WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że wydana została decyzja Nr 4/14 z dnia 17.03.2014r., znak: IN-III.7820.1.1.2013, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S–7 na odcinku Chęciny–Jędrzejów”, na terenie miasta i gminy Chęciny, gminy Sobków oraz gminy Jędrzejów