Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
24.03.2014
do
07.04.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w dniu 05.03.2014r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej s/c wraz z przyłączami w miejscowości Wełecz, w km 44,1 – 44,2 oraz 44,26 – 44,5 linii kolejowej nr 73 relacji Sitkówka Nowiny – Busko Zdrój, na działce o nr ewid. 65/12, w obrębie ewid. 32 Siesławice, w jednostce ewid. Busko Zdrój
od
24.03.2014
do
07.04.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w dniu 05.03.2014r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej s/c wraz z przyłączami w miejscowości Wełecz, w km 43,7 - 44,1 linii kolejowej nr 73 relacji Sitkówka Nowiny – Busko Zdrój, na działkach o nr ewid. 65/12, 65/1, w obrębie ewid. 32 Siesławice oraz 419/9, w obrębie ewid. 40 Wełecz, w jednostce ewid. Busko Zdrój.
od
24.03.2014
do
07.04.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego reprezentowanego przez Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w dniu 28.01.2014r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zadania pn.: „Zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki – wał lewy w km 0+000 ÷ 12+900, wał prawy w km 0+000 ÷ 14+400”.
od
26.03.2014
do
09.04.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji zrid dla inwestycji pn.: „Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S–7 na odcinku Chęciny–Jędrzejów” WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że wydana została decyzja Nr 4/14 z dnia 17.03.2014r., znak: IN-III.7820.1.1.2013, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S–7 na odcinku Chęciny–Jędrzejów”, na terenie miasta i gminy Chęciny, gminy Sobków oraz gminy Jędrzejów
od
20.03.2014
do
03.04.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 20.03.2014 r. została wydana decyzja Nr 43/2014 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie, relacja złącze Małogoszcz – punkt dystrybucyjny Złotniki, na terenie miasta i gminy Małogoszcz.
od
19.03.2014
do
02.04.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. wydał w dniu 19.03.2014 r. decyzję Nr IX/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na likwidacji istniejącego przejazdu kolejowego w km 149.500 oraz budowę skrzyżowania dwupoziomowego umożliwiającego dostosowanie w przyszłości linii kolejowej Nr 4-E65 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie do dużych prędkości, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Likwidacja przejazdu kolejowego w km 149.500 linii Nr 4 - Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie (CMK) poprzez budowę skrzyżowania dwupoziomowego”.
od
19.03.2014
do
02.04.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w dniu 19.03.2014 r. wydał decyzję Nr VIII/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na likwidacji istniejącego przejazdu kolejowego w km 142.850 oraz budowie skrzyżowania dwupoziomowego umożliwiającego dostosowanie linii kolejowej Nr 4-E65 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie (CMK) do dużych prędkości.
od
18.03.2014
do
01.04.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A O/Skarżysko Kamienna w dniu 11.03.2014 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie linii średniego napięcia 15 kV, w miejscowości Włoszczowice gm. Kije”.
od
17.03.2014
do
31.03.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 04.03.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie, relacja dystrybucyjna: złącze Krasocin – punkt dystrybucyjny Oleszno, na terenie gminy Krasocin.
od
17.03.2014
do
31.03.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 17.03.2014r. została wydana decyzja Nr 42 w sprawie budowy regionalnej sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie, relacja szkieletowa: złącze Małogoszcz – złącze Gnieździska.
od
14.03.2014
do
28.03.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek pełnomocnika Województwa Świętokrzyskiego w dniu 13.03.2014 r. wydał decyzję nr 39/2014 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie, relacja złącze Małogoszcz – złącze Kozłów – punkt dystrybucyjny Kozłów.
od
14.03.2014
do
28.03.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Pana Jerzego Polita w dniu 14.03.2014 r. została wydana decyzja Nr VII/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji znajdującej się w terenie zamkniętym polegającej na polegającej na: budowie odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z wysięgnikami w rejonie ul. Biesak w Kielcach, na działce nr ewid. 682/7 obr. 0021 Kielce.
od
17.03.2014
do
31.03.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej (34) WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 13/14 z dnia 12.03.2014r., znak: IN-III.747.34.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 26 – relacja złącze Bławatków – punkt dystrybucyjny Korczyn, na terenie gmin Piekoszów i Strawczyn, w powiecie kieleckim
od
12.03.2014
do
26.03.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Gminy Kije,w dniu 12.03.2014r. została wydana decyzja Nr VI/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 467/5 w miejscowości Samostrzałów w kilometrze 272+413 – linia nr 65 „Most na rzece Bug – Sławków Płd.” szlak Gołuchów - Sędziszów gm. Kije – stanowiącej teren zamknięty PKP
od
12.03.2014
do
26.03.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 12.03.2014 r. została wydana decyzja Nr 37/2014 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieć szerokopasmowej Polski wschodniej – województwo świętokrzyskie, relacja złącze Małogoszcz – punkt dystrybucyjny Cieśle
od
11.03.2014
do
25.03.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 04.03.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Regionalna sieć szerokopasmowa, Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie, relacja szkieletowa: złącze Włoszczowa ul. Żeromskiego – złącze Ostrów, część III – Belina – Kuzki – Ostrów”
od
11.03.2014
do
25.03.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosekWojewództwa Świętokrzyskiego w dniu 04.03.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie, relacja szkieletowa: złącze Kozłów –złącze Ostrów,
od
11.03.2014
do
25.03.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Energetyka SA Oddział w Warszawie w dniu 11.03.2014 r. została wydana decyzja Nr V/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie jednotorowej linii napowietrznej 110kV, kabli zasilaczy trakcyjnych, kabli powrotnych, sterowniczych i teletechnicznych oraz infrastruktury zabezpieczającej istniejącą infrastrukturę przed niekorzystnym wpływem projektowanej infrastruktury”
od
10.03.2014
do
24.03.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę (d) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, w dniu 07.03.2014 r. została wydana decyzja Nr 34/2014 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 Busko Zdrój – Nowy Korczyn polegająca na budowie chodnika dla pieszych, przebudowie nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej".
od
11.03.2014
do
25.03.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji dotyczącej gruntów zajętych pod linie kolejowe Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydana została decyzja, dotycząca gruntu zajętego pod linię kolejową, pozostającego we władaniu PKP S.A., niestanowiącego własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A., stwierdzająca nabycie z mocy prawa, przez Skarb Państwa prawa własności tego gruntu, a przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tym gruncie.
od
06.03.2014
do
20.03.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie, w dniu 06.03.2014r. została wydana decyzja Nr III/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na: „Przebudowie z nadbudową budynku Wojskowej Pracowni Psychologicznej wraz ze zmianą sposobu zagospodarowania terenu położonej przy ul. Sobieskiego 20 w Kielcach, na działce nr ewid. 472, obręb ewid. 0023 Kielce
od
06.03.2014
do
20.03.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej (12) WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 12/14 z dnia 04.03.2014r., znak: IN-III.747.33.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – relacja Samsonów – Dąbrowa, na terenie gmin Masłów i Zagnańsk, w powiecie kieleckim
od
05.03.2014
do
19.03.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ''Budowa drogi ekspresowej S-7 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 1/12 z dnia 2 maja 2012r., znak: IG.III.7820.6.2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-7 odcinek Jędrzejów – granica województwa świętokrzyskiego” na terenie gmin: Jędrzejów i Wodzisław, w związku z istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego (w ustalonych liniach rozgraniczających teren) w zakresie dotyczącym m.in.: wprowadzenia nowych typów barier ochronnych na całym odcinku drogi, długości i wysokości ekranów akustycznych, wykonania kanału technologicznego, wykonania dodatkowych zjazdów indywidualnych
od
03.03.2014
do
17.03.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728" WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku od km 128+300,00 do km 128+773,33”, na terenie gminy Łopuszno
od
27.02.2014
do
13.03.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 04.02.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie, relacja dystrybucja: złącze Szczukowskie Górki – punkt dostępowy Brynica,
od
06.03.2014
do
20.03.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej (gm. Oleśnica) WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – relacja szkieletowa Staszów – Kazimierza Wielka, na terenie gminy Oleśnica
od
03.03.2014
do
17.03.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej (29) WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 29 – ul. Jesionowa w Kielcach
od
26.02.2014
do
12.03.2014
Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.: „Odprowadzenie wody ze zbiornika ZB-34 realizowanego w ramach budowy drogi S-7 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że wydana została decyzja Nr 3/14 z dnia 24.02.2014r., znak: IN-III.7820.1.8.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Odprowadzenie wody ze zbiornika ZB-34 realizowanego w ramach budowy drogi S-7 na odcinku obwodnicy Kielce (w km 547+075) do odbiornika – rz. Sufraganiec”, na terenie miasta Kielce
od
25.02.2014
do
11.03.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A O/Skarżysko Kamienna w dniu 18.02.2014 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie napowietrznej stacji transformatorowej, budowie przyłącza kablowego SN 15 kV, przy ul. Grzybowskiej w Skarżysku Kamienna”
od
26.02.2014
do
12.03.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej (11) WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 11/14 z dnia 21.02.2014r., znak: IN-III.747.31.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 25 – relacja złącze Mnin – punkt dystrybucyjny Ruda Pilczycka, na terenie gminy Słupia Konecka, w powiecie koneckim

Wybierz Strony