Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
29.01.2014
do
12.02.2014
Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S–7 na odcinku Chęciny–Jędrzejów” WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zebrał materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S–7 na odcinku Chęciny–Jędrzejów”, na terenie miasta i gminy Chęciny, gminy Sobków oraz gminy Jędrzejów
od
28.01.2014
do
11.02.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o uchyleniu decyzji Nr 2/2013 Starosty Buskiego dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowia ulicy Armii Krajowej w Busku Zdroju" Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 24.01.2014r. wydał decyzję o uchyleniu i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia decyzji Nr 2/2013 Starosty Buskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie ulicy Armii Krajowej – Etap II w Busku-Zdroju wraz z infrastrukturą
od
23.01.2014
do
06.02.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Grupy Producentów Owoców i Warzyw w dniu 23.01.2014r. została wydana decyzja Nr I/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji pn. „Budowa rurociągu tłocznego ścieków oczyszczonych z Zakładu Przetwórstwa Owoców i Warzyw za pomocą rurociągów trójwarstwowych"
od
27.01.2014
do
10.02.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – relacji Skarżysko-Kamienna - Bliżyn w pasie drogi krajowej Nr 42, zlokalizowanej na terenie miasta Skarżysko-Kamienna i gminy Bliżyn w powiecie skarżyskim
od
20.01.2014
do
03.02.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 5/14 z dnia 16.01.2014r. znak: IN-III.747.17.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – relacja Hucisko – Wąsosz (granica gmin Stąporków i Końskie), na terenie miasta i gminy Stąporków w powiecie koneckim
od
20.01.2014
do
03.02.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 26 relacja złącze Bławatków – punkt dystrybucyjny Korczyn, na terenie gmin Piekoszów i Strawczyn, w powiecie kieleckim
od
21.01.2014
do
04.02.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji dotyczących gruntów zajętych pod linie kolejowe Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie dotyczącej wydania decyzji stwierdzającej nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa praw do nieruchomości pozostającej w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A.
od
20.01.2014
do
03.02.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 4/14 z dnia 14.01.2014r., znak: IN-III.747.22.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 21 – relacja złącze Wólka Kłucka – punkt dystrybucyjny Mniów, na terenie gminy Mniów
od
20.01.2014
do
03.02.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 3/14 z dnia 10.01.2014r., znak: IN-III.747.19.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – relacja Bliżyn (od drogi DK 42) – Odrowążek (granica powiatów skarżyskiego i koneckiego)
od
16.01.2014
do
30.01.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 2/14 z dnia 10.01.2014r. znak: IN-III.747.21.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie – wniosek Nr 20 – relacja złącze Włoszczowa – punkt dystrybucyjny Kurzelów”, na terenie miasta i gminy Włoszczowa
od
14.01.2014
do
28.01.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 1/14 z dnia 10.01.2014r., znak: IN-III.747.18.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 18 – relacja złącze Zastawie – punkt dystrybucyjny Wólka Kłucka, na terenie gmin Strawczyn i Mniów, w powiecie kieleckim
od
31.12.2013
do
14.01.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji dot. udzielenia pozwolenia na budowę Gminie Raków Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że po wznowieniu postępowania na żądanie Gminy Raków wydał w dniu 30 grudnia 2013 roku decyzję Nr 166/2013 o uchyleniu decyzji ostatecznej Wojewody Świętokrzyskiego Nr 12/2011 z dnia 29.03.2011r. znak: IG.II.7840.D.10.2011 oraz o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu Gminie Raków pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Rewitalizacja Rynku w Rakowie wraz z terenami przyległymi”
od
31.12.2013
do
14.01.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Resortowego Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymiw dniu 20.12.2013 r. wszczęto postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji polegającej na budowie wieży kratowej na potrzeby systemu VCS , na działce nr 69/8 obręb 12 Radoszki
od
31.12.2013
do
14.01.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku – Kamiennej, w dniu 30.12.2013r. została wydana decyzja Nr XXIX/2013 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w ramach inwestycji na działce o nr ewid. 1/49, obręb 5 Młodzawy, jednostka ewid. Skarżysko-Kamienna
od
07.01.2014
do
21.01.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie – wniosek Nr 24 – relacja złącze Gnieździska – punkt dystrybucyjny Gnieździska”, na terenie gminy Łopuszno, powiat kielecki
od
02.01.2014
do
16.01.2014
zawiadomienie o złożeniu odwołania od decyzji Nr 3/13 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.10.2013r., znak: IN-III.7820.1.3.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 3/13 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.10.2013r., znak: IN-III.7820.1.3.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Świętokrzyski – Ożarów na odcinku od km 1+897,36 do km 23+065,72. Etap I na odcinku od km 1+897,36 do km 7+370,25”, na terenie powiatu ostrowieckiego, gmin: Bodzechów i Ćmielów, wpłynęło odwołanie
od
07.01.2014
do
21.01.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 21/13 z dnia 23.12.2013r., znak: IN-III.747.4.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – relacja Nieświń (od skrzyżowania ulic Kielecka-22 Lipca) – Gowarczów (węzeł dystrybucyjny), na terenie gminy Końskie i gminy Gowarczów
od
07.01.2014
do
21.12.2013
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostałaydana decyzja Nr 20/13 z dnia 23.12.2013r., znak: IN-III.747.3.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – relacja Końskie (od skrzyżowania ulic Browarna-Izabelowska) – Stara Kuźnica (węzeł dystrybucyjny), na terenie miasta i gminy Końskie
od
02.01.2014
do
16.01.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – relacja Samsonów - Dąbrowa, na terenie gmin Masłów i Zagnańsk, w powiecie kieleckim
od
02.01.2014
do
16.01.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Osieka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 765, na terenie miasta i gminy Osiek
od
02.01.2014
do
16.01.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 19/13 z dnia 20.12.2013r. znak: IN-III.747.16.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 17 – relacja złącze Zajączków – punkt dystrybucyjny Zajączków, na terenie gminy Piekoszów, powiat kielecki
od
18.12.2013
do
01.01.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Grupy Producentów Owoców i Warzyw „POLKON” Sp. z o.o., w dniu 28.11.2013r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn.„Budowa zbiornika retencyjnego, pompowni ścieków oczyszczonych wraz z rurociągiem tłocznym i wylotem rzeki Wisły z zakładu przetwórstwa warzyw i owoców zlokalizowana na działkach o nr ewid.: 92/2, 410 (…) w miejscowościach: Jasienica, Świniary i Bogoria w gminie Łoniów”, na działce
od
18.12.2013
do
01.01.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Zawiadamiam że na wniosek pełnomocnika Województwa Świętokrzyskiego w dniu 10.12.2013r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie, relacja węzeł szkieletowy Włoszczowa – złącze Włoszczowa
od
16.12.2013
do
30.12.2013
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 25 – relacja złącze Mnin – punkt dystrybucyjny Ruda Pilczycka, na terenie gminy Słupia Konecka, w powiecie koneckim
od
16.12.2013
do
30.12.2013
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji drogowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi dojazdowej na odcinku od km ok. 543+520 do km ok. 545+250 DK S-7 – str. lewa obwodnicy Kielc (od zbiornika ZB-14 do ul. Smolaka w Kielcach)”
od
16.12.2013
do
30.12.2013
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji drogowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Odprowadzenie wody ze zbiornika ZB-34 realizowanego w ramach budowy drogi S-7 na odcinku obwodnicy Kielc (w km 547+075) do odbiornika (rz. Sufraganiec)”, na terenie miasta Kielce
od
16.12.2013
do
30.12.2013
Zawiadomienie o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Starosty Staszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 11.12.2013r. wydał decyzję utrzymującą w mocy decyzję Nr Ok-39.1/2013 Starosty Staszowskiego z dnia 14.10.2013r., znak: B.6740.39.1.2013.IIDOk o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa dróg gminnych 54KDD, 61KDD i 62KDD wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Osieku.”
od
16.12.2013
do
30.12.2013
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 18/13 z dnia 06.12.2013r., znak: IN-III.747.15.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 16 – relacja złącze Bławatków – złącze Szczukowskie Górki, na terenie gminy Piekoszów w powiecie kieleckim
od
12.12.2013
do
26.12.2013
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 159/2013 Wojewoda Świętokrzyski podaje do publiczne wiadomości informację, iż w dniu 12.12.2013r. została wydana dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, decyzja o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. „Likwidacja zjawiska niekorzystnej filtracji przez zaporę czołową zbiornika wodnego Chańcza
od
10.12.2013
do
24.12.2013
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczących gruntów zajętych pod linie kolejowe Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydana została decyzja, dotycząca gruntu zajętego pod linię kolejową, pozostającego w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiącego własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A., stwierdzająca nabycie z mocy prawa, przez Skarb Państwa prawa własności tego gruntu, a przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tym gruncie

Wybierz Strony