Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
14.05.2015
do
28.05.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.32.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w dniu 14.05.2015r. została wydana decyzja Nr IX/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001340_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 682/7 obrębie ewidencyjnym 0021 gm. M. Kielce, pow. M. Kielce,
od
14.05.2015
do
28.05.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.86.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP PLK S.A zostało wszczęte postępowania administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego c0001880_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewidencyjnym: 3350/19 w obrębie ewidencyjnym: 17 Zakrucze, gm. Małogoszcz.
od
14.05.2015
do
28.05.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.85.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP PLK S.A. zostało wszczęte postępowania administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego c0000849_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-Rna działce o nr ewidencyjnym: 2 w obrębie ewidencyjnym: 08 Bzinek, gm. Skarżysko Kamienna, powiat: skarżyski
od
13.05.2015
do
27.05.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.23.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,w dniu 13.05.2015r. została wydana decyzja Nr VIII/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001820_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R , na działce o nr ewidencyjnym: 414/56 w obrębie ewidencyjnym: 0009 gm. M. Kielce
od
07.05.2015
do
21.05.2015
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej IN-III.7820.2.24.2014. WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że na wniosek Prezydenta Miasta Kielce została wydana decyzja Nr 3/15 z dnia 05.05.2015r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 786 – ul. Piekoszowskiej w km od 116+687 do 116+949 wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Piekoszowskiej z ul. Malików i z ul. Białogońską w Kielcach.
od
05.05.2015
do
19.05.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.60.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.Aw dniu 09.04.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr.OR) c0000123_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 370/3, obr. 16 Zagórze, gm. Nagłowice, pow. jędrzejowski
od
07.05.2015
do
21.05.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej IN-III.7820.1.3.2015. WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że na wniosek z dnia 25.03.2015r Zarządu Województwa Świętokrzyskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie”, odcinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 w miejscowości Raków -ul. Łagowska.
od
07.05.2015
do
21.05.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej IN-III.7820.1.2.2015. WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że na wniosek z dnia 25.03.2015r. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, odcinek w ciągu drogi krajowej Nr 79 w Sandomierzu - Aleja Jana Pawła II/ ul. Krakowska.
od
30.04.2015
do
14.05.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.56.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Złote Ziarno Sp. z o.o. w Warszawiew dniu 30.04.2015r. została wydana decyzja Nr VII /2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na budowie toru dojazdowego (bocznicy) od stacji Gołuchów LHS na działkach o nr ewid.: 715/2, 715/3, 715/5, 715/6, 715/19, obręb 18 Wola Żydowska, gmina Kije,
od
29.04.2015
do
14.05.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę (d) IN-II.7840.1.45.2015. Wojewoda Świętokrzyski podaję do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 28 kwietnia 2015r. została wydana dla PKP ENERGETYKA S. A decyzja Nr 54/2015 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV wzdłuż linii kolejowej nr 4 „CMK” w obrębie 0011 Psary Kolonia w jednostce ewidencyjnej Secemin
od
04.05.2015
do
18.05.2015
Zawiadomienie o wpływie odwołania od decyzji Nr 2/15 o zezwoleniu na realiz. inw. drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 2/15 z dnia 17.03.2015r., znak: IN-III.7820.1.25.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Ćmielowa” w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 755, na terenie miasta i gminy Ćmielów, wpłynęło odwołanie
od
27.04.2015
do
11.05.2015
obwieszczenie IN-II.7840.4.7.2015. WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 27.04.2015r. została wydana dla Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie decyzja o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 0257T wraz z przebudową wiaduktu nad torami CMK linii kolejowej.
od
27.04.2015
do
11.05.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.83.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP PLK S.A zostało wszczęte postępowania administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego c0000965_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewidencyjnym: 309/7 w obrębie ewidencyjnym: 1 Suchedniów, gm. Suchedniów - miasto, powiat: skarżyski
od
27.04.2015
do
11.05.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.82.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP PLK S.A zostało wszczęte postępowania administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego c0000197_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewidencyjnym: 699/2 w obrębie ewidencyjnym: 11 Zachełmie, gm. Zagnańsk, powiat: kielecki,
od
27.04.2015
do
11.05.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.77.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP PLK S.A zostało wszczęte postępowania administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego c0001441_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewidencyjnym: 2/4 w obrębie ewidencyjnym: 9 Jędrzejów, gm. Jędrzejów – miasto, powiat: jędrzejowski,
od
27.04.2015
do
11.05.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.73.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP PLK S.A zostało wszczęte postępowania administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego c0000145_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewidencyjnym: 1029/1 w obrębie ewidencyjnym: 18 Mstyczów, gm. Sędziszów – obszar wiejski, powiat: jędrzejowski
od
27.04.2015
do
11.05.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.64.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP PLK S.A zostało wszczęte postępowania administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego c0000943_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewidencyjnym: 874 w obrębie ewidencyjnym: 8 Gniewięcin, gm. Sędziszów – obszar wiejski, powiat: jędrzejowski
od
27.04.2015
do
11.05.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.68.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP PLK S.A zostało wszczęte postępowania administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego c0000997_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewidencyjnym: 2353/1 w obrębie ewidencyjnym: 49 Zaostrów, gm. Słupia ( Konecka), powiat: konecki
od
23.04.2015
do
08.05.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.80.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.Aw dniu 14.04.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr.) c0001852_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewidencyjnym: 1218 w obrębie ewidencyjnym: 13 Piekoszów, gm. Piekoszów
od
23.04.2015
do
08.05.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.78.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w dniu 14.04.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001435_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 1276/4, obr. 6 Kostomłoty, gm. Miedziana Góra,
od
23.04.2015
do
08.05.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.79.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w dniu 14.04.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000287_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewidencyjnym: 1751/2 w obrębie ewidencyjnym: 0013 Secemin, gm. Secemin
od
23.04.2015
do
08.05.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.76.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w dniu 14.04.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000543_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 414, obr. 11 Miąsowa
od
23.04.2015
do
08.05.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.66.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w dniu 14.04.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001216_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 1193, obr. 14 Mzurowa, gm. Sobków
od
23.04.2015
do
07.05.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.75.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w dniu 14.04.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001134_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-Rna działce o nr ewid. 348, obr. 19 Sokołów Dolny, gm. Sobków,
od
23.04.2015
do
07.05.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.63.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP PLK S.A zostało wszczęte postępowania administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego c0001218_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewidencyjnym: 153 w obrębie ewidencyjnym: 31 Skroniów, gm. Jędrzejów – obszar wiejski, powiat: jędrzejowski
od
23.04.2015
do
07.05.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.62.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP PLK S.A. zostało wszczęte postępowania administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego cc001279_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM- R na działce o nr ewidencyjnym: 661/2 w obrębie ewidencyjnym: 17 Wola Wolica, gm. Secemin, powiat: włoszczowski.
od
28.04.2015
do
12.05.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji dotyczących gruntów zajętych pod linie kolejowe Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydane zostały decyzje, dotyczące gruntów zajętych pod linie kolejowe, pozostających we władaniu PKP S.A., niestanowiące własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A, stwierdzające nabycie przez Skarb Państwa prawa własności tych gruntów, a przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach
od
22.04.2015
do
07.05.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.15.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Energetyka S.A. w dniu 22.04.2015r. została wydana decyzja Nr VI/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na budowie jednotorowej elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV zasilającej projektowaną podstację trakcyjną PT Starzyny na terenie gminy Secemin
od
22.04.2015
do
06.05.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.81.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w dniu 14.04.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001437_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 1/49 obr. 016 M. Kielce
od
22.04.2015
do
06.05.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.72.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,, w dniu 14.04.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000227_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-Rna działce o nr ewid. 411 obr. 3 Boleścice, gm. Sędziszów