Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Rejestr zmian

Aktualnie znajdujesz się na:

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Joanna Górecka Joanna Górecka 24.10.2014
Data Redaktor Akcja Zmiana
24.11.2015 14:08 Małgorzata Jałosińska
publikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne - Wykonanie budżetu państwa w 2013 r. w części 85/26 - województwo świętokrzyskie
27.04.2015 12:29 Małgorzata Jałosińska
skasowanie
Dokument: Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w 2014 r.
Kategoria: Kontrole zewnętrzne przeprowadzone wobec Wojewody
27.04.2015 12:18 Małgorzata Jałosińska
publikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne NIK - Wykonanie budżetu państwa w 2014 r. w części 85/26 - województwo świętokrzyskie
27.10.2014 11:00 Joanna Górecka
publikacja
Załącznik: Protokół kontroli problemowej archiwum zakładowgo
24.10.2014 12:41 Joanna Górecka
publikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne NIK-Nadzór wojewodów nad wykonywaniem przez jednostki samorządu terytorialnego wybranych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
24.10.2014 12:37 Joanna Górecka
publikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne NIK-Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli w związku z wytwarzaniem, transportem, przechowywaniem i stosowaniem materiałów wybuchowych do użytku cywilnego
24.10.2014 12:06 Joanna Górecka
publikacja
Załącznik: Wystąpienie pokontrolne-Udzielanie dotacji Świętokrzyskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach przez Wojewodę Świętokrzyskiego w latach 2009-2012
24.10.2014 12:00 Joanna Górecka
modyfikacja
24.10.2014 11:59 Joanna Górecka
publikacja