Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.III.747.9.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu.

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, działającej przez pełnomocnika, z dnia 20.03.2024 r., znak: IP2022_011/0191/24/8, uzupełniony pismem z dnia 11.04.2024 r., znak: IP2022_011/0215/24/8, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla zadania pn.: „Realizacja umowy przyłączeniowej: Animex Food Starachowice, ul. Krańcowa 4” polegającego na budowie: gazociągu średniego ciśnienia DN 315 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przyłącza gazu DN 250, stacji pomiarowej Q=4000 m3/h na przyłączu gazu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i instalacji elektroenergetycznej oraz rozbiórce istniejącego naziemnego zespołu zaporowo-upustowego, na terenie gm. Brody i m. Starachowice.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 18.04.2024
Obowiązuje od : 18.04.2024
Obowiązuje do : 02.05.2024
Data wytworzenia : 18.04.2024
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk