Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
27.02.2014
do
13.03.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 04.02.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie, relacja dystrybucja: złącze Szczukowskie Górki – punkt dostępowy Brynica,
od
06.03.2014
do
20.03.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej (gm. Oleśnica) WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – relacja szkieletowa Staszów – Kazimierza Wielka, na terenie gminy Oleśnica
od
03.03.2014
do
17.03.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej (29) WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 29 – ul. Jesionowa w Kielcach
od
26.02.2014
do
12.03.2014
Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.: „Odprowadzenie wody ze zbiornika ZB-34 realizowanego w ramach budowy drogi S-7 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że wydana została decyzja Nr 3/14 z dnia 24.02.2014r., znak: IN-III.7820.1.8.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Odprowadzenie wody ze zbiornika ZB-34 realizowanego w ramach budowy drogi S-7 na odcinku obwodnicy Kielce (w km 547+075) do odbiornika – rz. Sufraganiec”, na terenie miasta Kielce
od
25.02.2014
do
11.03.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A O/Skarżysko Kamienna w dniu 18.02.2014 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie napowietrznej stacji transformatorowej, budowie przyłącza kablowego SN 15 kV, przy ul. Grzybowskiej w Skarżysku Kamienna”
od
26.02.2014
do
12.03.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej (11) WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 11/14 z dnia 21.02.2014r., znak: IN-III.747.31.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 25 – relacja złącze Mnin – punkt dystrybucyjny Ruda Pilczycka, na terenie gminy Słupia Konecka, w powiecie koneckim
od
24.02.2014
do
10.03.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 14.01.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie, relacja złącze Małogoszcz – punkt dystrybucyjny Złotniki, na terenie miasta i gminy Małogoszcz.
od
24.02.2014
do
10.03.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 29.01.2014r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zadania pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Kanału Strumień, zadanie II w km 12+980 – 17+230 na terenie gminy Pacanów, powiat Busko Zdrój oraz gminy Łubnice, powiat Staszów”.
od
19.02.2014
do
05.03.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.Aw dniu 18.12.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na likwidacji istniejącego przejazdu kolejowego w km 149.500 oraz budowę skrzyżowania dwupoziomowego umożliwiającego dostosowanie w przyszłości linii kolejowej Nr 4-E65 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie do dużych prędkości, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Likwidacja przejazdu kolejowego w km 149.500 linii Nr 4.
od
18.02.2014
do
04.03.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Pana Jerzego Polit w dniu 03.02.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z wysięgnikami w rejonie ul. Biesak w Kielcach, na działce o nr ewid. 682/7 obr. 0021 Kielce – stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
18.02.2014
do
04.03.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej (10) WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 10/14 z dnia 12.02.2014r., znak: IN-III.747.26.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 24 – relacja złącze Gnieździska – punkt dystrybucyjny Gnieździska, na terenie gminy Łopuszno, powiat kielecki
od
18.02.2014
do
04.03.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej (9) WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 9/14 z dnia 12.02.2014r. znak: IN-III.747.28.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 23 – relacja złącze Łopuszno – punkt dystrybucyjny Mnin, na terenie gminy Łopuszno w powiecie kieleckim i gminy Słupia w powiecie koneckim,
od
13.02.2014
do
27.02.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosekWojewództwa Świętokrzyskiego w dniu 28.01.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie, relacja szkieletowa: złącze Małogoszcz – Gnieździska, cz. 2.
od
20.02.2014
do
06.03.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji drogowej (11) WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że wydana została decyzja Nr 2/14 z dnia 10.02.2014r., znak: IN-III.7820.1.11.2013, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Osieka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 765, na terenie miasta i gminy Osiek
od
17.02.2014
do
03.03.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o utrzymaniu w mocy decyzji Starosty Ostrowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 10.02.2014r. wydał decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji Starosty Ostrowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej klasy D – ul. Górnej wraz z oświetleniem ulicznym
od
11.02.2014
do
25.02.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28.01.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę regionalnej sieć szerokopasmowej Polski wschodniej – województwo świętokrzyskie, relacja złącze Małogoszcz – punkt dystrybucyjny Cieśle
od
11.02.2014
do
25.02.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokoasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 21.01.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie, relacja szkieletowa: złącze Małogoszcz – Gnieździsko cz. 1
od
11.02.2014
do
25.02.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji drogowej (9) WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 1/14 z dnia 06.02.2014r., znak: IN-III.7820.1.9.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi dojazdowej na odcinku od km ok. 543+520 do km ok. 545+250 DK S-7 – str. lewa obwodnicy Kielc (od zbiornika ZB-14 do ul. Smolaka w Kielcach)” na terenie miasta Kielce i gminy Miedziana Góra
od
07.02.2014
do
21.02.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w dniu 18.12.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na likwidacji istniejącego przejazdu kolejowego w km 142.850 oraz budowie skrzyżowania dwupoziomowego umożliwiającego dostosowanie linii kolejowej Nr 4-E65 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie (CMK) do dużych prędkości.
od
10.02.2014
do
24.02.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej (8) WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 8/14 z dnia 04.02.2014r., znak: IN-III.747.24.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – relacja Łączna (od drogi S7) – Bodzentyn (szafa dostępowa), na terenie gminy Łączna w powiecie skarżyskim oraz miasta i gminy Bodzentyn w powiecie kieleckim
od
10.02.2014
do
24.02.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej (28) WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie – wniosek Nr 28 – relacja złącze Gnieździska – punkt dystrybucyjny Łopuszno”, na terenie gminy Łopuszno, powiat kielecki
od
10.02.2014
do
24.02.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej (27) WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie – wniosek Nr 27 – relacja złącze Ruda Pilczycka – punkt dystrybucyjny Czermno”, na terenie gmin: Słupia (Konecka) i Fałków, powiat konecki
od
07.02.2014
do
21.02.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP ENERGETYKA S.A w Warszawie w dniu 10.01.2014 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie jednotorowej linii napowietrznej 110 kV, kabli zasilaczy trakcyjnych, kabli powrotnych, sterowniczych i teletechnicznych oraz infrastruktury zabezpieczającej istniejącą infrastrukturę przed niekorzystnym wpływem projektowanej infrastruktury” w obrębie ewidencyjnym: 16 Łachów, gmina: Włoszczowa
od

do
20.02.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28.01.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej relacja złącze Małogoszcz – złącze Kozłów – punkt dystrybucyjny Kozłów
od
10.02.2014
do
24.02.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej (7) WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 7/14 z dnia 03.02.2014r. znak: IN-III.747.20.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 19 – relacja złącze Szczukowskie Górki – złącze Kielce, na terenie gminy Piekoszów w powiecie kieleckim oraz miasta Kielce
od
03.02.2014
do
17.02.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej (5) WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, obejmującej część ul. Partyzantów w Końskich, w pasie drogi krajowej Nr 42
od
04.02.2014
do
18.02.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji uchylającej w części i orzeczeniu w tym zakresie oraz utrzymującej w mocy w pozosta� (...) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 27.01.2014r. wydał decyzję o uchyleniu i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia decyzji Nr 3/13 Starosty Buskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg gminnych D-1, D-2, D-3, D-4 wraz z infrastrukturą techniczną w Busku-Zdroju oraz w Siesławicach.
od
03.02.2014
do
17.02.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 6/14 z dnia 28.01.2014r., znak: IN-III.747.23.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 22 – relacja złącze Grzymałków – punkt dystrybucyjny Smyków”, na terenie gminy Mniów, powiat kielecki i gminy Smyków, powiat konecki,
od
31.01.2014
do
14.02.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Gminy Kije w dniu 20.01.2014r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 467/5 w miejscowości Samostrzałów.
od
31.01.2014
do
14.02.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę (dr) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska w dniu 31.01.2014 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 Busko Zdrój – Nowy Korczyn".

Wybierz Strony