Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
09.09.2014
do
24.09.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji dotyczących gruntów zajętych pod linie kolejowe Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wszczęte zostały postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A.,nie stanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A.
od
02.09.2014
do
16.09.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej - powiat buski i kazimierski WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 23/14 z dnia 25.08.2014r., znak: IN-III.747.28.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie – relacja szkieletowa Staszów - Kazimierza Wielka” na terenie gmin: Stopnica, Solec Zdrój i Nowy Korczyn
od
20.08.2014
do
03.09.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji (w) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego wydał w dniu 19 sierpnia 2014 roku decyzję Nr III/W/2014 o odmowie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 17/2010 z dnia 26.04.2010r.
od
18.08.2014
do
01.09.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej - Skarżysko WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 22/14 z dnia 12.08.2014r., znak: IN-III.747.27.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie – relacja Skarżysko-Kamienna ul. Tysiąclecia od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego (studnia kablowa - punkt styku z obszarem II) - Skarżysko-Kamienna ul. Krakowska (do granicy działek drogi krajowej S7)”
od
21.08.2014
do
04.09.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej - powiat staszowski WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie – relacja dystrybucyjna pkt techniczny 126.1 – Łubnice”, na terenie gminy Łubnice w powiecie staszowskim
od
12.08.2014
do
26.08.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę (tk) Wojewoda Świętokrzyskizawiadamia, że na wniosek pełnomocnika PKP PLK S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w dniu 21.07.2014 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa skrzyżowania dwupoziomowego lub dróg równoległych w celu likwidacji przejazdu kolejowego w km 147,548 linii nr 4 (CMK) Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie”.
od
13.08.2014
do
27.08.2014
Zawiadomienie o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-7 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że wydana została decyzja Nr 11/14 z dnia 6 sierpnia 2014r. o zmianie decyzji Nr 1/12 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 maja 2012r., znak: IG.III.7820.6.2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-7 odcinek Jędrzejów – granica województwa świętokrzyskiego” na terenie gmin: Jędrzejów i Wodzisław, w zakresie dotyczącym wprowadzenia nowych typów barier ochronnych na całym odcinku drogi, długości i wysokości ekranów akustycznych, wykonania kanału technologicznego, wykonania dodatkowych zjazdów indywidualnych
od
12.08.2014
do
26.08.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej - powiat buski WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 21/14 z dnia 05.08.2014r., znak: IN-III.747.23.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie – relacja dystrybucyjna pkt techniczny 132.3 - Łubnice relacja dystrybucyjna pkt techniczny 132.1 – Podlesie, na obszarze gmin: Pacanów, Tuczępy” w powiecie buskim,
od
18.07.2014
do
04.08.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji (w)
od
15.07.2014
do
30.07.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Energetyka S.A. w dniu 15.07.2014r. została wydana decyzja Nr XIX/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym kolejowym, dla inwestycji polegającej na:rozbudowie hali postojowej pociągu sieciowego znajdującej się na terenie Zakładu Świętokrzyskiego przy ul. Kieleckiej 13, 28-340 Sędziszów.
od
15.07.2014
do
29.07.2014
Zawiadomienie o wpłynięciu odwołań od decyzji Nr 8/14 z dnia 02.06.2014r., znak: IN-III.7820.1.5.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 8/14 z dnia 02.06.2014r., znak: IN-III.7820.1.5.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 relacji Morawica - Węchadłów na odcinku Brzeście - ul. Republiki Pińczowskiej w miejscowości Pińczów”, wpłynęły odwołania
od
10.07.2014
do
31.07.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie wydana została w dniu 10.07.2014r. decyzja Nr 102/2014, znak: IN-II.7840.3.5.2014 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zadania pn.: „Odbudowa obwałowania koryta odpływowego ze Zbiornika Brody Iłżeckie”.
od
09.07.2014
do
23.07.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę (d) Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 09.07.2014r. została wydana dla Gminy Kielce decyzja o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej Ø 200mm w ul. Łódzkiej od ul. Smolaka do ul. Zakładowej – w pasie drogi krajowej S74
od
09.07.2014
do
28.07.2014
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego wydana została w dniu 08.07.2014r. decyzja Nr 97/2014, znak: IN-II.7840.3.4.2014 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zadania pn.: „Rozbudowa przepompowni wody w msc. Linów”.
od
10.07.2014
do
24.07.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzja Nr 20/14 z dnia 03.07.2014r. znak: IN-III.747.18.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 20/14 z dnia 03.07.2014r. znak: IN-III.747.18.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie – relacja dystrybucyjna punkt techniczny 132.3 – Oblekoń – Łubnice”, na terenie gminy Oleśnica i Łubnice w powiecie staszowskim oraz gminy Pacanów
od
10.07.2014
do
24.07.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 10/14 z dnia 04.07.2014r. o zmianie decyzji znak: IG-III.7820.5.2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że wydana została decyzja Nr 10/14 z dnia 04.07.2014r. o zmianie decyzji Nr 4/12 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.07.2012r., znak: IG-III.7820.5.2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie mostów na rzece Wiśle i rzece Breń Stary w ciągu nowo budowanej drogi wojewódzkiej oraz rozbudowie istniejącej drogi wojewódzkiej Nr 764,na obszarze miasta i gminy Połaniec (woj. świętokrzyskie) oraz gminy Borowa (woj. podkarpackie), w związku z istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie wykonania tunelu dla pieszych wraz z dojściami
od
09.07.2014
do
23.07.2014
Zawiadamiene o zebraniu materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 1/12 z dnia 2 maja 2012r WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zebrał materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 1/12 z dnia 2 maja 2012r., znak: IG.III.7820.6.2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-7 odcinek Jędrzejów – granica województwa świętokrzyskiego” na terenie gmin: Jędrzejów i Wodzisław
od
07.07.2014
do
21.07.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie – relacja Skarżysko-Kamienna ul. Tysiąclecia od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego (studnia kablowa - punkt styku z obszarem II) - Skarżysko-Kamienna ul. Krakowska (do granicy działek drogi krajowej S7)”.
od
01.07.2014
do
23.07.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 01.07.2014r. wydał decyzję Nr 97/2014 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie, relacja: od złącza 73.1 w m. Hucisko (gmina Stąporków) do szafy dystrybucyjnej 67 w m. Wąsosz.
od
01.07.2014
do
15.07.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 01.07.2014 r. wydał decyzję nr 96/2014 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie – obszar inwestycyjny I, budowa telekomunikacyjnej linii kablowej (rurociąg kablowy o długości 5541 m, studnie kablowe 5 szt., zasobniki kablowe 9 szt., posadowienie szafy telekomunikacyjnej w m. Gowarczów) od złącza 66.1 (Nieświń, ul. Kielecka) do szafy dystrybucyjnej (64) w m. Gowarczów.
od
01.07.2014
do
15.07.2014
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie – relacja szkieletowa Staszów - Kazimierza Wielka” na terenie gmin: Stopnica, Solec Zdrój i Nowy Korczyn.
od
21.06.2014
do
06.07.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji dotyczących gruntów zajętych pod linie kolejowe Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie dotyczącej wydania decyzji stwierdzającej nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, praw do nieruchomości pozostającej w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiącej własności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub PKP S.A.
od
16.06.2014
do
30.06.2014
Zawiadomienie w sprawie wpływu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 5/14 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.04.2014r., znak: IN-III.7820.1.2.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 Ostrowiec Świętokrzyski – Bałtów – Czekarzewice – gr. województwa świętokrzyskiego na odcinku od km 1+912 do km 29+269 – z wyłączeniem obszaru miejscowości Okół od km 22+211 do km 25+353”, wpłynęły odwołania
od
16.06.2014
do
30.06.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w dniu 09.06.2014r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania zespołu pomieszczeń administracyjnych szpitala oraz rozbudowie budynku na działce o nr ewid. 127, obręb ewid. 13 Busko-Zdrój.
od
13.06.2014
do
27.06.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcachw dniu 26.05.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym kolejowym, dla inwestycji polegającej na budowie kładki rowerowej nad linią kolejową nr 061 Kielce – Fosowskie równolegle do drogi wojewódzkiej nr 786, na działce nr ewid. 696/16, obręb ewid. 16 Szczukowice.
od
13.06.2014
do
27.06.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w sprawie z wniosku Zakładu Inżynierii Kolejowej w dniu 13.06.2014 r. została wydana decyzja Nr XVIII/2014 o umarzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Budowa hali namiotowej modułowego zadaszenia toru oraz zbiornika na ścieki sanitarne na linii kolejowej Nr 25 Łódź Kaliska – Dębica w km. ok. 240,853 na działce o nr ewidencyjnym 435/1, obręb ewidencyjny 5 Sandomierz Prawobrzeżny.
od
17.06.2014
do
01.07.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji dotyczących gruntów zajętych pod linie kolejowe Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie dotyczącej wydania decyzji stwierdzającej nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, praw do nieruchomości pozostającej w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiącej własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A.
od
17.06.2014
do
01.07.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie – relacja dystrybucyjna pkt techniczny 132.3 - Łubnice relacja dystrybucyjna pkt techniczny 132.1 – Podlesie, na obszarze gmin: Pacanów, Tuczępy” w powiecie buskim
od
05.06.2014
do
19.06.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji Nr 4/12 Wojewody Świętokrzyskiego WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji Nr 4/12 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 lipca 2012r., znak: IG-III.7820.5.2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie mostów na rzece Wiśle i rzece Breń Stary w ciągu nowo budowanej drogi wojewódzkiej oraz rozbudowie istniejącej drogi wojewódzkiej Nr 764, w km od 70+690 do 76+287, na obszarze miasta i gminy Połaniec (woj. świętokrzyskie) oraz gminy Borowa (woj. podkarpackie), w związku z istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie wykonania tunelu dla pieszych wraz z dojściami, od km 72+121,40 do km 72+201,20 drogi wojewódzkiej Nr 764, na działkach o
od
04.06.2014
do
18.06.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji dotyczących gruntów zajętych pod linie kolejowe Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wszczęte zostały postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., nie stanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A