Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
25.06.2015
do
10.07.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.57.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w dniu 25.06.2015r. została wydana decyzja Nr XLVI/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001279_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 494/7, obr. 20 Żelisławiczki, gm. Secemin,
od
25.06.2015
do
10.07.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.58.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w dniu 25.06.2015r. została wydana decyzja Nr XLV/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001248_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 1267/15 w obr. ewidencyjnym 006 M. Kielce, pow. M. Kielce,
od
25.06.2015
do
10.07.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.94.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP PLK S.A zostało wszczęte postępowania administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego c0000097_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewidencyjnym: 376/11 w obrębie ewidencyjnym: 5 Zagrody, gm. Sitkówka Nowiny, powiat: kielecki,
od
24.06.2015
do
08.07.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.84.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Gminy Bodzechów,w dniu 23.06.2015r. została wydana decyzja Nr XLIV/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej na działce o nr ewid. 491, w obrębie ewid. Bodzechów,
od
24.06.2015
do
08.07.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wydania decyzji zezwalającej realizację inwestycji drogowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa dróg dojazdowych DD-N (droga dojazdowa północna) i DD-S (droga dojazdowa południowa) na węźle Kielce Południe (d. nazwa w. Chęciny) w ciągu obwodnicy Kielc (skrzyżowanie drogi ekspresowej S-7 z drogą wojewódzką Nr 762), na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 762 z drogami powiatowymi Nr 0379T (str. prawa) i Nr 0381T (str. lewa) do węzła Kielce Południe
od
24.06.2015
do
08.07.2015
Zawiadomienie w sprawie wpływu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 4/15 z dnia 15.05.2015r., znak: IN-III.7820.1.1.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 762, na odcinku od granicy z gminą Chęciny do obiektu mostowego na rzece Łososina (Wierna Rzeka), wpłynęło odwołanie.
od
16.06.2015
do
30.06.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że została wydana decyzja Nr XLIII/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego c0000197_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej E-8, na działce o nr ewidencyjnym: 699/2 w obrębie ewidencyjnym: 11 Zachełmie, gm. Zagnańsk, powiat: kielecki, woj. świętokrzyskie - stanowiącej teren zamknięty PKP
od
12.06.2015
do
29.06.2015
Zawiadomienie w sprawie wpływu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego IN-II.746.36.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 09 czerwca 2015r. wpłynęło do tut. organu odwołanie od decyzji Nr XVI/2015 z dnia 21.05.2015r.o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji znajdującej się na terenie zamkniętym, polegającej na: „Budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001232_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 297/2 w obrębie ewidencyjnym 0001 Bartków, gm. Zagnańsk, pow. kielecki,
od
12.06.2015
do
29.06.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.83.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP PLK S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa działającego przez pełnomocnika w dniu 12.06.2015 r. została wydana decyzja Nr XLII/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „Budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000965_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 309/7 w obrębie ewid. 1 Suchedniów,
od
11.06.2015
do
26.06.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.75.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w dniu 11.06.2015r. została wydana decyzja Nr XLI/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001134_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 348, obr. 19 Sokołów Dolny, gm. Sobków, pow.jędrzejowski
od
09.06.2015
do
24.06.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.77.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP PLK S.Aw dniu 09.06.2015 r. została wydana decyzja Nr XL/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „Budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001441_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 2/4 w obrębie ewid. 9 Jędrzejów, gm. Jędrzejów
od
08.06.2015
do
23.06.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.64.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP PLK S.Aw dniu 08.06.2015 r. została wydana decyzja Nr XXVIII/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „Budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000943_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 874 w obrębie ewid. 8 Gniewięcin, gm. Sędziszów
od
08.06.2015
do
22.06.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wydania decyzjizezwalającej realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie”, odcinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 728 Sielpia Wielka – Radoszyce WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie”, odcinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 728 Sielpia Wielka – Radoszyce, na terenie gminy Radoszyce i gminy Końskie
od
08.06.2015
do
23.06.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.68.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP PLK S.Aw dniu 08.06.2015 r. została wydana decyzja Nr XXIX/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „Budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000997_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 2353/1 w obrębie ewidencyjnym 49 Zaostrów, gm. Słupia (Konecka), pow. jędrzejowski
od
02.06.2015
do
16.06.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.73.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP PLK S.A w dniu 02.06.2015 r. została wydana decyzja Nr XXVI/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego c0000145_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewidencyjnym: 1029/1 w obrębie ewidencyjnym: 18 Mstyczów, gm. Sędziszów
od
02.06.2015
do
16.06.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.51.2014. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w dniu 01.06.2015r. została wydana decyzja Nr XXVII/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001433_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 1/89 w obrębie ewid. 11 Górna Kamienna, gm. Skarżysko-Kamienna,
od
29.05.2015
do
15.06.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.63.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP PLK S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa działającego przez pełnomocnika w dniu 29.05.2015 r. została wydana decyzja Nr XXIV/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego c0001218_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewidencyjnym: 153 w obrębie ewidencyjnym: 31 Skroniów, gm. Jędrzejów
od
29.05.2015
do
15.06.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.62.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP PLK S.A w dniu 29.05.2015 r. została wydana decyzja Nr XXV/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego cc001279_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM- R na działce o nr ewidencyjnym: 661/2 w obrębie ewidencyjnym: 17 Wola Wolica, gm. Secemin, powiat: włoszczowski
od
28.05.2015
do
12.06.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.50.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.Aw dniu 28.05.2015r. została wydana decyzja Nr XXIII/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na „Budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001338_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla - na działce o nr ewid. 708/1 w obrębie ewid. 15 Tumlin, gm. Zagnańsk, pow. kielecki
od
26.05.2015
do
10.06.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.44.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w dniu 26.05.2015r. została wydana decyzja Nr XXII/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000283_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 1461/27 w obrębie ewidencyjnym 1 Budy, gm. Fałków, pow. konecki,
od
26.05.2015
do
10.06.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.87.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.Aw dniu 18.05.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000097_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej E-8, przybliżony kilometraż trasy w km 195,45, na działce o nr ewid. 376/11 obr. 5 Zagrody,
od
26.05.2015
do
10.06.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.89.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w dniu 18.05.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000203_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla na działce o nr ewid. 84/4 obr. 4 Węgrzynów, gm. Słupia (Jędrzejowska).
od
25.05.2015
do
09.06.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.45.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP PLK S.Aw dniu 25.05.2015 r. została wydana decyzja Nr XXI/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie „obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000037_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 309/6, obr. 1 Suchedniów, gm. Suchedniów,
od
25.05.2015
do
09.06.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.53.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w dniu 25.05.2015r. została wydana decyzja Nr XX/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001778_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 1289/1, obr. 19 Żelisławice, gm. Secemin, pow. włoszczowski
od
25.05.2015
do
09.06.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.54.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP PLK S.A. w dniu 25.05.2015 r. została wydana decyzja Nr XIX/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego c0001439_ SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM R na działce o nr ewidencyjnym: 628/10 w obrębie ewidencyjnym: 15, gm. Kielce - miasto, powiat: kielecki,
od
22.05.2015
do
08.06.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.36.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.Aw dniu 21.05.2015r. została wydana decyzja Nr XVI/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na „Budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001232_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 297/2 w obrębie ewidencyjnym 0001 Bartków, gm. Zagnańsk,PKP
od
22.05.2015
do
08.06.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.24.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w dniu 22.05.2015r. została wydana decyzja Nr XVIII/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na „Budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001814_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 854/1 w obrębie ewidencyjnym 0006 Lesica, gm. Piekoszów,
od
21.05.2015
do
05.06.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.88.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w dniu 18.05.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001596_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 239, obr. 13 Ludynia, gm. Krasocin,
od
21.05.2015
do
05.06.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.52.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w dniu 21.05.2015r. została wydana decyzja Nr XVII /2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001443_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-Rna działce o nr ewid. 1/28, obr. 1 Sędziszów, gm. Sędziszów-miasto
od
21.05.2015
do
05.06.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.55.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP PLK S.A. w dniu 21.05.2015 r. została wydana decyzja Nr XV/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego c0000485_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM R na działce o nr ewidencyjnym: 1276/4 w obrębie ewidencyjnym: 6 Kostomłoty I, gm. Miedziana Góra