Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
04.11.2013
do
18.11.2013
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - sieć szerokopasmowa WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie – wniosek Nr 20 – relacja złącze Włoszczowa – punkt dystrybucyjny Kurzelów”, na terenie miasta i gminy Włoszczowa
od
04.11.2013
do
18.11.2013
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - sieć szerokopasmowa WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 21 – relacja złącze Wólka Kłucka – punkt dystrybucyjny Mniów, na terenie gminy Mniów
od
04.11.2013
do
18.11.2013
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - sieć szerokopasmowa WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – relacja Bliżyn (od drogi DK 42) – Odrowążek (granica powiatów skarżyskiego i koneckiego), na terenie gminy Bliżyn
od

do
Wstepna lista rankingowa wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania zadań w 2014 roku w ramach programu wieloletniego " Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II -Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" Wstepna lista rankingowa wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania zadań w 2014 roku w ramach programu wieloletniego " Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II -Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"
od
30.10.2013
do
13.11.2013
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenie lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.Aw dniu 16.09.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Budowa skrzyżowania dwupoziomowego lub dróg równoległych w celu likwidacji przejazdu kolejowego w km 147.548 linii kolejowej Nr 4 (CMK) Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie”
od
30.10.2013
do
13.11.2013
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PGNIG SPV4 sp. z o.o. Oddział w Tarnowie – w dniu 30.10.2013r. została wydana decyzja Nr XXIV/2013 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na odcinku od ul. Górniczej do ul. Kolberga w Kielcach
od
29.10.2013
do
12.11.2013
Wszczęcie postępowania wydania decyzji stwierdzającej nabycie gruntów przez PKP Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie dotyczącej wydania decyzji stwierdzającej nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do nieruchomości niestanowiącej własności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub PKP S.A.
od
29.10.2013
do
12.11.2013
Zawiadomienie o wydaniu decyzji, dotyczących gruntów zajętych pod linie kolejowe Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydane zostały decyzje stwierdzające nabycie przez Skarb Państwa prawa własności gruntów zajętych pod linie kolejowe, a przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach
od
29.10.2013
do
12.11.2013
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że wydana została decyzja Nr 2/13 z dnia 25.10.2013r., znak: IN-III.7820.1.6.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej w Kielcach (droga wojewódzka Nr 786) na odcinku od ul. Poklasztornej do ul. Piekoszowskiej” w ramach inwestycji pn.: „Budowa bus – pasów w ciągu ul. Grunwaldzkiej i al. Szajnowicza – Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Poklasztornej do ul. Massalskiego, wraz ze skrzyżowaniami.
od

do
23.01.2014
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich
od

do
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy, od 1 października 2013 r.
od

do
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2013 r. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2013 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Piekoszów oraz przedterminowych wyborów Wójta Gminy Piekoszów w województwie świętokrzyskim
od

do
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – relacja złącze Gnieździska – złącze Zajączków, na terenie gmin: Łopuszno i Piekoszów w powiecie kieleckim
od

do
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – relacja złącze Zajączków – złącze Bławatków, na terenie gminy Piekoszów w powiecie kieleckim.
od

do
Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Gminy Zagnańsk, w dniu 16.08.2013r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i obiektami towarzyszącymi w miejscowości Tumlin Węgle,
od

do
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 2/13 z dnia 07.08.2013r., znak: IG-III.747.10.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek nr 2 – relacja Kozłów – Małogoszcz na terenie miasta i gminy Małogoszcz.
od

do
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 5 – relacja Ostrów – Kozłów, na terenie gminy Krasocin w powiecie włoszczowskim oraz gminy Małogoszcz w powiecie jędrzejowskim (2013-08-14)
od

do
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonującego na terenie województwa świętokrzyskiego.
od

do
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie ogłoszenia rejestru placówek funkcjonujacych na terenie województwa świętokrzyskiego, zapewniających miejsca noclegowe.
od
10.07.2013
do
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski W
od
03.07.2013
do
Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wydał w dniu 19 czerwca 2013 roku decyzję Nr 77/2013 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę: dla inwestycji pn. „Budowa Miejsca Obsługi bip
od
03.07.2013
do
Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie w dniu 17.05.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, po bip
od
01.07.2013
do
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 Ostrowiec Świętokrzyski – Bałtów – Czekarzewice – granica wo
od
26.06.2013
do
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach
od
24.06.2013
do
Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Pani Barbary Glinieckiej – Sekreckiej w dniu 10.06.2013r. została wydana decyzja Nr XII/2013 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na
od
24.06.2013
do
Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI SP. z o.o., ul. Cicha 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna w dniu 10.06.2013 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla in
od
09.08.2013
do
w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Międzygminnego „Utylizator” z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 maja 2013 r., pozycja 2081
od
30.06.2013
do
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy, od 1 kwietni bip
od
31.12.2013
do
Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie w dniu 10.01.2013 r. została wydana decyzja Nr II/2013 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji po