Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
22.04.2015
do
06.05.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.70.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w dniu 14.04.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000713_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 298/1 obr. 10 Kozia Wieś, gm. Krasocin
od
21.04.2015
do
05.05.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.65.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w dniu 14.04.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000947_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 1177 obr. 23 Podchojny, gm. Jędrzejów
od
21.04.2015
do
05.05.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.69.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w dniu 14.04.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000961_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 91 obr. 11 Sprowa, gm. Słupia (Jędrzejowska)
od
20.04.2015
do
04.05.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.67.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w dniu 14.04.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000995_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewidencyjnym: 2/2 w obrębie ewidencyjnym: 430 obręb 17 Skórnice, gm. Fałków
od
20.04.2015
do
04.05.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.71.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w dniu 14.04.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000303_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewidencyjnym: 8009/4 w obrębie ewidencyjnym: 5 Włoszczowa, gm. Włoszczowa
od
21.04.2015
do
16.05.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji dotyczących gruntów zajętych pod linie kolejowe Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji stwierdzającej, nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r., praw do nieruchomości pozostającej w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiącej własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A
od
20.04.2015
do
04.05.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w II inst. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Pińczowie Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 14.04.2015r. wydał decyzję, którą utrzymał w mocy decyzję Nr AB.VI.6740.D.1.2014 Starosty Pińczowskiego z dnia 18.02.2015r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie skrzyżowania ulicy 3 Maja z ulicą Żwirki i Wigury i ulicą 1 Maja na skrzyżowanie typu rondo wraz z wykonaniem połączenia do ulicy Republiki Pińczowskiej, realizowanego w ramach projektu unijnego pn.: „Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa – przebudowa ul. Republiki Pińczowskiej” w zakresie przebudowy wlotu ul. Żwirki i Wigury – wlot „B” wraz z budową zjazdu publicznego w km 0+050,93 ul. Żwirki i Wigury i przebudową istniejącej infrastruktury w obrębie 05 Pińczów na działkach nr ewid. 91 i 100/12
od
16.04.2015
do
30.04.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.59.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w dniu 07.04.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000285_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewidencyjnym: 2/2 w obrębie ewidencyjnym: 9 Jamskie, gm. Włoszczowa
od
16.04.2015
do
30.04.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.57.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w dniu 07.04.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001279_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej na działce o nr ewid. 494/7, obr. 20 Żelisławiczki, gm. Secemin
od
14.04.2015
do
28.04.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.49.2015 Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001214_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 639/33, obr. 0019 Kielce, pow. M.Kielce
od
13.04.2015
do
27.04.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w dniu 07.04.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001248_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 1267/15 obr. 6 M. Kielce – stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
13.04.2015
do
27.04.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP PLK S.A zostało wszczęte postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego c0000485_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM R na działce o nr ewidencyjnym: 1276/4 w obrębie ewidencyjnym: 6 Kostomłoty I, gm. Miedziana Góra
od
13.04.2015
do
27.04.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP PLK S.Azostało wszczęte postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego c0001439_ SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM R na działce o nr ewidencyjnym: 628/10 w obrębie ewidencyjnym: 15, gm. Kielce - miasto,
od
10.04.2015
do
24.04.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w dniu 04.03.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001443_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla na działce o nr ewid. 1/28, obr. 1 Sędziszów, gm. Sędziszów-miasta, pow. jędrzejowski – stanowiąca teren zamknięty PKP
od
10.04.2015
do
24.04.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.Aw dniu 04.03.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001778_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 1289/1, obr. 19 Żelisławice, gm. Secemin
od
10.04.2015
do
24.04.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w dniu 03.03.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000283__SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewidencyjnym: 1461/27 w obrębie ewidencyjnym: 1 Budy, gm. Fałków, pow. konecki
od
10.04.2015
do
24.04.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w dniu 04.03.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001433_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewidencyjnym: 1/89 w obrębie ewidencyjnym: 11 Górna Kamienna, gm. Skarżysko-Kamienna
od
10.04.2015
do
24.04.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w dniu 04.03.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001338_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewidencyjnym: 780/1 w obrębie ewidencyjnym: 15 Tumlin
od
08.04.2015
do
22.04.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.Aw dniu 25.02.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000195_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 45, obr. 4 Brzeziny, gm. Morawica.
od
08.04.2015
do
22.04.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w dniu 04.03.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000037_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 309/6, obr. 1 Suchedniów.
od
08.04.2015
do
22.04.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w dniu 25.02.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001820_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewidencyjnym: 414/56 w obrębie ewidencyjnym: 0009 gm. M. Kielce.
od
08.04.2015
do
22.04.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w dniu 26.02.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001340_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewidencyjnym: 682/7 w obrębie ewidencyjnym: 0021 gm. M. Kielce.
od
08.04.2015
do
22.04.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w dniu 25.02.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego na działce o nr ewidencyjnym: 854/1 w obrębie ewidencyjnym: 0006 Lesica, gm. Piekoszów.
od
07.04.2015
do
21.04.2015
Zawiadomienie o wpływie odwołania od decyzji Nr 1/15 o zezwoleniu na realiz. inw. drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 1/15 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.02.2015r., znak: IN-III.7820.1.21.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Świętokrzyski – Ożarów na odcinku od km 1+897,36 do km 23+065,72. Etap III na odcinku od km 12+124,50 do km 23+065,72”, na terenie powiatu ostrowieckiego w gminie Ćmielów i powiatu opatowskiego w gminach: Wojciechowice i Ożarów, wpłynęło odwołanie
od
02.04.2015
do
16.04.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, działającego przez pełnomocnika, w dniu 03.03.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego na działce o nr ewid. 484/6, obr. 4 Lipowe Pole Plebańskie, gm. Skarżysko-Kościelne, pow. skarżyski – stanowiąca teren zamknięty PKP
od
02.04.2015
do
16.04.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.Aw dniu 03.03.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001246_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 598, obr. 14 Świerczek, gm. Skarżysko-Kościelne, pow. skarżyski
od
02.04.2015
do
16.04.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP PLK S.A.zostało wszczęte postępowania administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego c0001034_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM R na działce o nr ewidencyjnym: 496/2 w obrębie ewidencyjnym: 18 Wolica gm. Chęciny
od
02.04.2015
do
16.04.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP PLK S.A. zostało wszczęte postępowania administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego c0000945_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM R na działce o nr ewidencyjnym: 253 w obrębie ewidencyjnym: 3 Jęgrzna, gm. Łączna
od
02.04.2015
do
16.04.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w dniu 26.02.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewidencyjnym: 297/2 w obrębie ewidencyjnym: 0001 Bartków, gm. Zagnańsk
od
31.03.2015
do
14.04.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Złote Ziarno Sp. z o.o. w Warszawie w dniu 19.03.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie toru dojazdowego (bocznicy) od stacji Gołuchów LHS do zakładu przeładunku i magazynowania nasion i olejów w Woli Żydowskiej.