Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
16.04.2014
do
30.04.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 18.03.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę telekomunikacyjnej linii kablowej (rurociągu kablowego wraz ze studniami kablowymi i zasobnikami kablowymi) od szafy dystrybucyjnej w m. Krasna (gmina Stąporków) do granicy powiatów skarżyskiego/koneckiego, na działkach w jednostce ewidencyjnej Stąporków.
od
14.04.2014
do
28.04.2014
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego wydana została w dniu 14.04.2014r. decyzja Nr 55/2014, znak: IN-II.7840.3.1.2014 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zadania pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Kanału Strumień, zadanie II w km 12+980 – 17+230 na terenie gminy Pacanów, powiat Busko Zdrój oraz gminy Łubnice, powiat Staszów”.
od
11.04.2014
do
25.04.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 01.04.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę regionalnej sieć szerokopasmowej Polski wschodniej – województwo świętokrzyskie, relacja dystrybucyjna: złącze Wólka Kłucka – punkt dystrybucyjny Mniów.
od
14.04.2014
do
28.04.2014
Zawiad. o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi dojazdowej do działek w okolicy ulic: Łódzkiej i Lisiej w Kielcach WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa drogi dojazdowej do działek w okolicy ulic: Łódzkiej i Lisiej w Kielcach”, zlokalizowanego po prawej stronie drogi krajowej Nr 74 (ul. Łódzka w Kielcach).
od
15.04.2014
do
29.04.2014
Zawiadomienie o wszczćiu postępowania dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 relacji Morawica - Węchadłów WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 relacji Morawica - Węchadłów na odcinku Brzeście - ul. Republiki Pińczowskiej w miejscowości Pińczów
od
07.04.2014
do
28.04.2014
Zawiadomienie o umorzeniu postępowania odwoławczego dot. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach pozwolenia na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla Miasta Kielce i pow.kieleckiego Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że decyzją z dnia 03.04.2014r. Znak: IN-I.7840.4.12.2014 zostało umorzone postępowanie odwoławcze, dotyczące decyzji Starosty Kieleckiego Nr 149/2014 z dnia 05.02.2014r. Znak: B-II.6740.88.7.2013 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach pozwolenia na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla Miasta Kielce i powiatu kieleckiego, inwestycja na działkach nr ewid.: 683/2, 748/1, 777/1, 777/3, 890/8, 890/11, 892/8, 892/10, 882 obręb Promnik gm. Strawczyn
od
04.04.2014
do
18.04.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosekWojewództwa Świętokrzyskiego w dniu 10.03.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie – obszar inwestycyjny I, relacja dystrybucyjna: złącze Ostrów – punkt dystrybucyjny Krasocin na działkach w jednostce ewidencyjnej Krasocin.
od
08.04.2014
do
23.04.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji dotyczących gruntów zajętych pod linie kolejowe Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wszczęte zostały postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r., określonych praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., nie stanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A
od
07.04.2014
do
21.04.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 14/14 z dnia 02.04.2014r. znak: IN-III.747.2.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – relacji Skarżysko-Kamienna - Bliżyn w pasie drogi krajowej Nr 42, zlokalizowanej na terenie miasta Skarżysko-Kamienna i gminy Bliżyn w powiecie skarżyskim
od
03.04.2014
do
16.04.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja SA O/ Skarżysko-Kamiennaw dniu 02.04.2014 r. została wydana decyzja Nr XI/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie napowietrznej stacji transformatorowej, budowie przyłącza kablowego SN 15 kV od istniejącego słupa SN do projektowanej stacji transformatorowej, budowie napowietrznej linii niskiego napięcia oraz przyłącza kablowego do zasilania pompowni ścieków przy ul. Grzybowej w Skarżysku-Kamiennej”.
od
01.04.2014
do
15.04.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 01.04.2014r. została wydana decyzja Nr 51/2014 w sprawie budowy regionalnej sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie, relacja szkieletowa: złącze Małogoszcz – złącze Gnieździska, cz. 2 droga wojewódzka Nr 728 - złącze Gnieździska.
od
31.03.2014
do
14.04.2014
Zawiadamienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zebrał materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 Ostrowiec Świętokrzyski – Bałtów – Czekarzewice – granica województwa świętokrzyskiego na odcinku od km 1+912 do km 29+269 – z wyłączeniem obszaru miejscowości Okół od km 22+211 do km 25+353”.
od
31.03.2014
do
14.04.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 04.03.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie, relacja szkieletowa: złącze Szczukowskie Górki – węzeł szkieletowy Kielce, część 1 na działkach nr ewid. 418 i 343, obręb ewid. 17 Szczukowskie Górki.
od
01.04.2014
do
15.04.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 31.03.2014 r. wydał decyzję nr 48/2014 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie, relacja dystrybucja: złącze Szczukowskie Górki – punkt dostępowy Brynica, na działkach o nr ewid. 186/1, 770/3, 770/4 obr. 16 Szczukowice, nr 268/10, 327/2, 329/3, 329/5, 330/3, 906, 962 951/2, 951/3 obr. 1 Brynica, jedn. ewid. Piekoszów
od
31.03.2014
do
14.04.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Gminy Ćmielów zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym kolejowym, dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dn 160-200 w miejscowości Ćmielów na działce nr ewid. 756, obręb Ćmielów – miasto.
od
01.04.2014
do
30.09.2014
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy, od 1 kwietnia 2014 r.
od
24.03.2014
do
07.04.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w dniu 05.03.2014r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej s/c wraz z przyłączami w miejscowości Wełecz, w km 44,1 – 44,2 oraz 44,26 – 44,5 linii kolejowej nr 73 relacji Sitkówka Nowiny – Busko Zdrój, na działce o nr ewid. 65/12, w obrębie ewid. 32 Siesławice, w jednostce ewid. Busko Zdrój
od
24.03.2014
do
07.04.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w dniu 05.03.2014r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej s/c wraz z przyłączami w miejscowości Wełecz, w km 43,7 - 44,1 linii kolejowej nr 73 relacji Sitkówka Nowiny – Busko Zdrój, na działkach o nr ewid. 65/12, 65/1, w obrębie ewid. 32 Siesławice oraz 419/9, w obrębie ewid. 40 Wełecz, w jednostce ewid. Busko Zdrój.
od
24.03.2014
do
07.04.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego reprezentowanego przez Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w dniu 28.01.2014r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zadania pn.: „Zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki – wał lewy w km 0+000 ÷ 12+900, wał prawy w km 0+000 ÷ 14+400”.
od
26.03.2014
do
09.04.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji zrid dla inwestycji pn.: „Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S–7 na odcinku Chęciny–Jędrzejów” WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że wydana została decyzja Nr 4/14 z dnia 17.03.2014r., znak: IN-III.7820.1.1.2013, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S–7 na odcinku Chęciny–Jędrzejów”, na terenie miasta i gminy Chęciny, gminy Sobków oraz gminy Jędrzejów
od
20.03.2014
do
03.04.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 20.03.2014 r. została wydana decyzja Nr 43/2014 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie, relacja złącze Małogoszcz – punkt dystrybucyjny Złotniki, na terenie miasta i gminy Małogoszcz.
od
19.03.2014
do
02.04.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. wydał w dniu 19.03.2014 r. decyzję Nr IX/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na likwidacji istniejącego przejazdu kolejowego w km 149.500 oraz budowę skrzyżowania dwupoziomowego umożliwiającego dostosowanie w przyszłości linii kolejowej Nr 4-E65 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie do dużych prędkości, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Likwidacja przejazdu kolejowego w km 149.500 linii Nr 4 - Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie (CMK) poprzez budowę skrzyżowania dwupoziomowego”.
od
19.03.2014
do
02.04.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w dniu 19.03.2014 r. wydał decyzję Nr VIII/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na likwidacji istniejącego przejazdu kolejowego w km 142.850 oraz budowie skrzyżowania dwupoziomowego umożliwiającego dostosowanie linii kolejowej Nr 4-E65 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie (CMK) do dużych prędkości.
od
18.03.2014
do
01.04.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A O/Skarżysko Kamienna w dniu 11.03.2014 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie linii średniego napięcia 15 kV, w miejscowości Włoszczowice gm. Kije”.
od
17.03.2014
do
31.03.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 04.03.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie, relacja dystrybucyjna: złącze Krasocin – punkt dystrybucyjny Oleszno, na terenie gminy Krasocin.
od
17.03.2014
do
31.03.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 17.03.2014r. została wydana decyzja Nr 42 w sprawie budowy regionalnej sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie, relacja szkieletowa: złącze Małogoszcz – złącze Gnieździska.
od
14.03.2014
do
28.03.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek pełnomocnika Województwa Świętokrzyskiego w dniu 13.03.2014 r. wydał decyzję nr 39/2014 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie, relacja złącze Małogoszcz – złącze Kozłów – punkt dystrybucyjny Kozłów.
od
14.03.2014
do
28.03.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Pana Jerzego Polita w dniu 14.03.2014 r. została wydana decyzja Nr VII/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji znajdującej się w terenie zamkniętym polegającej na polegającej na: budowie odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z wysięgnikami w rejonie ul. Biesak w Kielcach, na działce nr ewid. 682/7 obr. 0021 Kielce.
od
17.03.2014
do
31.03.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej (34) WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 13/14 z dnia 12.03.2014r., znak: IN-III.747.34.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 26 – relacja złącze Bławatków – punkt dystrybucyjny Korczyn, na terenie gmin Piekoszów i Strawczyn, w powiecie kieleckim
od
12.03.2014
do
26.03.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Gminy Kije,w dniu 12.03.2014r. została wydana decyzja Nr VI/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 467/5 w miejscowości Samostrzałów w kilometrze 272+413 – linia nr 65 „Most na rzece Bug – Sławków Płd.” szlak Gołuchów - Sędziszów gm. Kije – stanowiącej teren zamknięty PKP