Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Rejestr zmian

Aktualnie znajdujesz się na:

Metadane

Autor Data wytworzenia Opublikowane przez Data publikacji
Wojewoda Świętokrzyski 30.12.2014 Dorota Furmańska 19.01.2015
Data Redaktor Akcja Zmiana
10.12.2015 08:22 Dorota Furmańska
publikacja
Załącznik: Zmiana Planu Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na 2015 rok dot. II półrocza, w zakresie kontroli realizowanych przez Wydział Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego.
Kategoria: Plany kontroli
10.12.2015 08:20 Dorota Furmańska
publikacja
Załącznik: Zmiana Planu Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na 2015 rok dot. II półrocza, w zakresie kontroli realizowanych przez Wydział Centrum Zdrowia Publicznego
Kategoria: Plany kontroli
17.11.2015 08:26 Dorota Furmańska
modyfikacja
Załącznik: Zmiana Planu Kontroli ŚUW na 2015 r. - Wydział Centrum Zdrowia Publicznego dot. II półrocza
Kategoria: Plany kontroli
17.11.2015 08:26 Dorota Furmańska
publikacja
Załącznik: Zmiana Planu Kontroli ŚUW na 2015 r. - Wydział Infrastruktury i Nieruchomości dot. II półrocza
Kategoria: Plany kontroli
17.11.2015 08:24 Dorota Furmańska
publikacja
Załącznik: Zmiana Planu Kontroli ŚUW na 2015 r. - Wydział Centrum Zdrowia Publicznego dot. II półrocza.pdf
Kategoria: Plany kontroli
05.11.2015 13:23 Dorota Furmańska
publikacja
Załącznik: Zmiana Planu Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na 2015 rok dot. II półrocza, w zakresie kontroli realizowanych przez Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli.
Kategoria: Plany kontroli
04.11.2015 10:57 Dorota Furmańska
publikacja
Załącznik: Zmiana Planu Kontroli ŚUW na II półrocze 2015 r. dot. Wydziału Certyfiakcji i Rozwoju Regionalnego
Kategoria: Plany kontroli
08.09.2015 12:05 Dorota Furmańska
publikacja
Załącznik: Zmiana Planu Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na 2015 rok dot. II półrocza, w zakresie kontroli realizowanych przez Wydział Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego
Kategoria: Plany kontroli
20.07.2015 09:37 Dorota Furmańska
publikacja
Załącznik: Zmiana Planu Kontroli ŚUW na 2015 r. w zakresie kontroli wykonywanych przez WINGiK w Kielcach.
Kategoria: Plany kontroli
24.06.2015 12:18 Dorota Furmańska
publikacja
Załącznik: Zmiana Planu Kontroli ŚUW na 2015 r. - Wydział Certyfikacji i Rozowoju Regionalnego
Kategoria: Plany kontroli
02.06.2015 08:07 Dorota Furmańska
publikacja
Załącznik: Zmiana Planu Kontroli ŚUW na 2015 r. - Wydział Certyfikacji i Rozowoju Regionalnego
Kategoria: Plany kontroli
07.05.2015 14:58 Dorota Furmańska
modyfikacja
Załącznik: Zmiana Planu Kontroli - Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Kategoria: Plany kontroli
07.05.2015 12:04 Dorota Furmańska
publikacja
Załącznik: Zmiana Planu Kontroli ŚUW 2015 WPNiK
Kategoria: Plany kontroli
20.01.2015 08:20 Dorota Furmańska
publikacja
Załącznik: Plan Kontroli Oddziałów Straży Gminnych (Miejskich) z terenu Województwa Świętokrzyskiego na 2015 r.
Kategoria: Plany kontroli
19.01.2015 14:25 Dorota Furmańska
modyfikacja
Załącznik: Zał. nr 1 - Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna - zadania Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Kategoria: Plany kontroli
19.01.2015 14:25 Dorota Furmańska
modyfikacja
Załącznik: Plan Kontroli ŚUW na 2015 r.
Kategoria: Plany kontroli
19.01.2015 14:14 Dorota Furmańska
modyfikacja
Załącznik: Plan Kontroli ŚUW na 2015 r.
Kategoria: Plany kontroli
19.01.2015 14:13 Dorota Furmańska
publikacja
Kategoria: Plany kontroli