Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Dom Pomocy Społecznej w Zborowie.
Kontrola dot. standardu świadczonych usług oraz wykonania zaleceń pokontrolnych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
Protokół kontroli - realizacja zadań Obrony Cywilnej (Ochrony Ludności)
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starostwo Powiatowe w Staszowie
Protokól z kontroli - ocena realizacji zadań wykonywanych w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Kielcach
Protokół z kontroli problemowej dotyczącej oceny jakości usług opiekuńczo-wychowawczych - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Kielcach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
Protokół kontroli - ocena realizacji zadań wykonywanych w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku
Kontrola dot. sprawdzenia jakości świadczonych usług na
rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Kielcach
Protokół kontroli - realizacja zadań Obrony Cywilnej (Ochrony Ludności)
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Dom Pomocy Społecznej w Rudkach pow. staszowski
Kontrola dot. sprawdzenia jakości świadczonych usług na
rzecz mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Rudkach pow. staszowski.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Protokół z kontroli - ocena realizacji zadań wykonywanych w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Miasta i Gminy w Połańcu
Kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, <br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby burmistrza - obowiązku składania oświadczeń o swo
Urząd Gminy w Rytwianach
Kontrola w Urzędzie Gminy w Rytwianach w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, <br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby wójta - obowiązku składania oświadczeń o swoim stanie
4 jednostki samorządu terytorialnego
Informacja z przeprowadzonych kontroli w miesiącu kwietniu 2007r.
Wydział Finansów i Budżetu
Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach
Kontrola dot. jakości świadczonych usług, realizacji programu naprawczego oraz wykonanie zaleceń pokontrolnych w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Kontrola dotycząca badania spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej - Polski Związek Głuchych Zakład Szkoleniowo-Produkcyjny „ELKOM” Sp. z o.o.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Protokół kontroli - realizacja zadań Obrony Cywilnej (Ochrony Ludności)
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka 7
Kontrola dot. sprawdzenia jakości świadczonych usług na
rzecz mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka 7
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Os. Słoneczne 49
Kontrola dot. sprawdzenia jakości świadczonych usług na
rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Os. Słoneczne 49
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Okręgowe Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi Kielce z siedzibą w Piekoszowie
Protokłó z kontroli - ocena funkcjonowania przedsiębiorstwa objętego
postępowaniem naprawczym w okresie od dnia 01.07.2006r. do dnia 28.02.2007r.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Protokół kontroli - ocena realizacji zadań wynikajacych z ustawy o scalaniu i wymianie gruntów w zakresie zgodnosci
z obowiazujacymi przepisami.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach
Protokół kontroli - ocena sposobu prowadzenia kursu oraz sprawdzenie wymaganych dokumentów w zakresie realizacji zajęć teoretycznych kursu dokształcającego kierowców wykonujących transport drogowy.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie, ul. Koniecpolska 20
Kontrola dot. sprawdzenia jakości świadczonych usług na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie, ul. Koniecpolska 20
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie,
Kontrola dot. sprawdzenia jakości świadczonych usług na
rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Końskich
Protokół z kontroli - realizacja zadań Obrony Cywilnej (Ochrony Ludności)
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stawie Kunowskim
Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stawie Kunowskim.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomosci Skarbu Panstwa.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy w Bogorii
Kontrola w Urzędzie Gminy w Bogorii w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, <br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby wójta - obowiązku składania oświadczeń o swoim stanie maj
2 jednostki samorządu terytorialnego
Informacja z kontroli przeprowadzonych w miesiącu marcu 2007r.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Sprawozdanie z kontroli - ocena realizacji zadań wykonywanych w zakresie prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające dla kierowców wykonujących przewóz towarów niebezpiecznych.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Kontrole Tłumaczy Przysięgłych
Wystąpienia pokontrolne oraz protokoły z kontroli 3 Tłumaczy Przysięgłych
Świętokrzyskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych w Kielcach
Protokół z kontroli - dotyczy oceny sposobu prowadzenia nauczania.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju