Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Urząd Gminy w Wilczycach, Urząd Miasta w Końskich, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Kielcach, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pińczowie, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kielcach, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jędrzejowie, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Kielcach
Informacja Oddziału Kontroli Finansowej w zakresie kontroli przeprowadzonych w miesiącu CZERWCU 2008r.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miasta i Gminy Suchedniów w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, <br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Burmistrza Miasta i Gminy - obow
Pani Jolanta Kotarba tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pani Jolanty Kotarby tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Burmistrza Miasta i Gminy - obowiązku składania
Pani Renata Bilska tłumacz przysięgły języka angielskiego
Kontrola działalności Pani Renaty Bilskiej tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. ul. Żabia 40 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Kontrola problemowa dotycząca eksploatacji Systemu Informatycznego dedykowanego dla jednostek pomocy społecznej przprowadzona w PCPR Ostrowiec
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy Pińczów
Kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Pińczów w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposób załatwiania skarg
i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Burmistrza Miasta i Gminy - obowiązku składani
Urząd Gminy w Gnojnie
Kontrola w Urzędzie Gminy w Gnojnie w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków, <br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku składania oświadczeń o swoi
Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Św. im. Bł. Gwidona z Montpellier w Pacanowie
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Św. im. Bł. Gwidona z Montpellier w Pacanowie, w dniu 20 czerwca 2008r.
Starostwo Powiatowe w Pińczowie
Kontrola w Starostwie Powiatowym w Pińczowie w zakresie stosowania przepisów ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.
PHU ,, OTTO’’ sp.j. M. Dąbrowski i inni, ul. Kilińskiego 51, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
Wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli przeprowadzonej w PHU ,, OTTO’’ sp.j. M. Dąbrowski i inni, ul. Kilińskiego 51, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Szkolenia Kierowców „Auto Saw” w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 91
W zakresie realizacji przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy (Dz. U. Nr 122, poz. 1269 z późn. zm.).
Podstawa prawna przeprowadzenia kontr
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Kielcach
Kontrola w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Kielcach w zakresie: <br>
• trybu przyjmowania, sposobu rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wpływających do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach w 2007 i
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ,,TARTAK’’ Zakład Pracy Chronionej Stanisław Skawiński, Smyków 72, 26-260 Fałków
Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowo Usługowym ,,TARTAK’’ Zakład Pracy Chronionej Stanisław Skawiński, Smyków 72, 26-260 Fałków
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
„Dom dla Dzieci” w Kielcach
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w „Domu dla Dzieci” w Kielcach w dniu 03.06.2008r.
Zakład Wyrobów Złącznych ,,SHYMKO’’ Marek Szymkowiak, ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice
Kontrola problemowa przeprowadzona w Zakładzie Wyrobów Złącznych ,,SHYMKO’’ Marek Szymkowiak, ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
,,GELTEX’’ s.c G. Ciura L. Stańczyk, ul. Spacerowa 11, Sielpia, 26-200 Końskie oraz Ośrodka Wypoczynkowego ,,ŁUCZNIK’’, ul. Spacerowa 11, Sielpia, 26-200 Końskie.
Wystąpienie pokontrolne w sprawie kontroli organizatora turnusów rehabilitacyjnych: ,,GELTEX’’ s.c G. Ciura L. Stańczyk, ul. Spacerowa 11, Sielpia, 26-200 Końskie oraz Ośrodka Wypoczynkowego ,,ŁUCZNIK’’, ul. Spacerowa 11, Sielpia, 26-200 Końskie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KARABELA-CK” Spółka z o.o. ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli doraźnej przeprowadzonej w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym „KARABELA-CK” Spółka z o.o. ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
Kontrola w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie w zakresie: prawidłowości gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w tym: ewidencjonowanie nieruchomości, plan wykorzystania zasobu, udostępnienie nieruchomości z zasobu, wykonywanie czynności zwi
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach
Kontrola przeprowadzona w Międzygminnym Związku Wodociągów
i Kanalizacji w Kielcach w zakresie:<br>
- organizacji i funkcjonowania organów związku, <br>
- dostępu do informacji publicznej
Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w dniu 21.04.2008r - Firma Handlowo - Usługowa ,,MALPOL” Zakład Pracy Chronionej Halina Michalec ul. Kilińskiego 57, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w dniu 21.04.2008r - Firma Handlowo - Usługowa ,,MALPOL” Zakład Pracy Chronionej Halina Michalec ul. Kilińskiego 57, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Pani Elżbieta Michow tłumacz przysięgły języka bułgarskiego
Kontrola działalności Pani Elżbiety Michow tłumacza przysięgłego języka bułgarskiego
Pani Dorota Wacnik tłumacz przysięgły języka francuskiego
Kontrola działalności Pani Doroty Wacnik tłumacza przysięgłego języka francuskiego.
Urząd Gminy w Łoniowie, Starostwo Powiatowe w Sandomierzu, Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku – Kamiennej, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skarżysku – Kamiennej, Starostwo Powiatowe w Skarżysku – Kamiennej, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skarżysku - Kamiennej.
Informacja Oddziału Kontroli Finansowej w zakresie kontroli przeprowadzonych w miesiącu KWIETNIU 2008r.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Miasta i Gminy Chmielnik
Kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Chmielnik w zakresie: <br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, <br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Burmistrza Miasta i Gminy obowiązku składania o
Urząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój
Kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, <br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Burmistrza Miasta i Gminy - obowiązku składani
Urząd Gminy w Brodach
Kontrola w Urzędzie Gminy w Brodach w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku składania oświadczeń o swoim
Urząd Gminy w Mircu
Kontrola w Urzędzie Gminy w Mircu w zakresie:<br>
• organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków, <br>
• przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku terminowego składania oświadc
Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne ,,PRIMEX” Cyran Stanisław ul. Bałtowska 289, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Wystąpienie pokontrolne - Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne ,,PRIMEX” Cyran Stanisław ul. Bałtowska 289, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Pani Jolanta Gajek tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Jolanty Gajek tłumacza przysięgłego języka niemieckiego