Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Starostwo Powiatowe w Końskich
Kontrola przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Końskich w zakresie: <br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych powiatu oraz służby Starosty Koneckiego - obo
Urząd Miasta i Gminy Końskie
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miasta i Gminy Końskie w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Burmistrza Miasta i Gminy - obowiązk
Ośrodek Opiekuńczy „Barbara” w Wielkiej Wsi, ul. Szkolna 11, 26-220 Stąporków
Kontrola doraźna dotycząca standardu usług świadczonych w Ośrodeku Opiekuńczym „Barbara” w Wielkiej Wsi, ul. Szkolna 11, 26-220 Stąporków
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Opieki Rodzinnej w Pierzchnicy, ul. Kardynała S.Wyszyńskiego 2.
Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Opieki Rodzinnej, ul. Kardynała S.Wyszyńskiego 2, w Pierzchnicy w dniu 19-08-2008 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy, ul. 13 Stycznia 6, 26-015 Pierzchnica
Kontrola problemowa dotycząca sposobu eksploatacji Systemu Informatycznego dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej w GOPS Pierzchnica.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Fundacja Braci Św. Brata Alberta ,,Dom dla Ludzi Bezdomnych, Starszych i Samotnych’’, Mękarzewo 35 A, 29 – 130 Moskorzew.
Kontrola doraźna poświęcona standardowi świadczonych usług w ,,Domu dla Ludzi Bezdomnych, Starszych i Samotnych’’ Fundacja Braci Św. Brata Alberta w Moskarzewie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Pan Piotr Czajkowski tłumacz przysięgły języka chorwackiego i serbskiego
Kontrola działalności Pana Piotra Czajkowskiego tłumacza przysięgłego języka chorwackiego i serbskiego
Pani Maria Sawicka-Kałużyńska tłumacz przysięgły języka angielskiego
Kontrola działalności Pani Marii Sawickiej-Kałużyńskiej tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Pan Jacek Ochocki tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pana Jacka Ochockiego tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Fundacja Braci Św. Brata Alberta ,,Dom dla Ludzi Bezdomnych, Starszych i Samotnych’’
Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w  placówce: Fundacja Braci Św. Brata Alberta ,,Dom dla Ludzi Bezdomnych, Starszych i Samotnych’’ w dniu 05-08-2008 r.
Urząd Gminy w Pawłowie
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Pawłowie w zakresie:<br>
• organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków,<br>
• przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku terminowego
Pan Józef Lićwinko tłumacz przysięgły języka francuskiego
Kontrola działalności Pana Józefa Lićwinko tłumacza przysięgłego języka francuskiego
Pani Anna Łojek tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pani Anny Łojek tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Urząd Miasta w Starachowicach
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miasta w Starachowicach w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy, pracowników samorządowych oraz kierowników jed
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szkolna 4 28 – 200 Staszów
Kontrola problemowa w PCPR Staszów dotycząca prawidłowości realizacji zadań samorządu powiatowego w zakresie:
1/ Usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.
2/ Prowadzenia i rozwoju infrastruktury domów p
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Górnie, Urząd Miasta i Gminy w Kunowie, Urząd Gminy w Bodzechowie, Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św., Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarzad Miejski w Ostrowu Sw.
Wykorzystanie dotacji z budżetu państwa w miesiacu lipcu br.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
Kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Burmistrza Miasta i Gminy - obowiązku składania o
Urząd Gminy w Bielinach
Kontrola w Urzędzie Gminy w Bielinach w zakresie:<br>
• organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków, <br>
• przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku terminowego składania ośw
STAROSTWO POWIATOWE W SKARŻYSKU KAMIENNEJ
Prawidłowośc gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w tym: ewidencjonowanie nieruchomości, plan wykorzystania zasobu, udostępnienie nieruchomości z zasobu, wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępnion
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 17 – 18 lipca 2008 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie 27-423 Bałtów 32
Kontrola problemowa dotycząca eksploatacji Systemu Informatycznego dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej w GOPS Bałtów.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Górnie
Kontrola w Urzędzie Gminy w Górnie w zakresie:<br>
• organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków, <br>
• przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku terminowego składania oświad
Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach.
Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej  w  dniach 09-11.07.2008 r. w Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach.
Świętokrzyskie Zrzeszeniu Transportu i Usług w Kielcach
W zakresie realizacji przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy (Dz. U. Nr 122, poz. 1269 z późn. zm.).
Podstawa prawna przeprowadzenia kontr
Dom Pomocy Społecznej w Słupi k/Pacanowa
Kontrola problemowa dotycząca standrdu usług oraz realizacji programu naprawczego w DPS w Słupi k/Pacanowa
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Zakład Kompleksowych Domowych Świadczeń Zdrowotnych I Promocji Zdrowia ,,ZDROWIE’
Kontrola problemowa przeprowadzona w Zakładzie Kompleksowych Domowych Świadczeń Zdrowotnych I Promocji Zdrowia ,,ZDROWIE’ dotycząca spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 28 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy w Opatowie, Urząd Gminy w Iwaniskach, Urząd Gminy w Backowicach, Starostwie Powiatowym w Sandomierzu, Komenda Powiatowej Panstwowej Straży Pożarnej w Opatowie, Starostwo Powiatowe w Opatowie, Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie w Opatowie
Nadzór nad wykorzystaniem dotacji z budżetu panstwa
w miesiacu czerwcu 2008
Wydział Finansów i Budżetu
Rodzinny Domu Dziecka - Małogoszcz
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Rodzinnym Domu Dziecka w Małogoszczu w dniu 30 czerwca 2008 r.
Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie.
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 30.06.2008 r. w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie.