Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach
Protokół kontroli - ocena sposobu prowadzenia kursu oraz sprawdzenie wymaganych dokumentów w zakresie realizacji zajęć teoretycznych kursu dokształcającego kierowców wykonujących transport drogowy.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie, ul. Koniecpolska 20
Kontrola dot. sprawdzenia jakości świadczonych usług na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie, ul. Koniecpolska 20
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie,
Kontrola dot. sprawdzenia jakości świadczonych usług na
rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Końskich
Protokół z kontroli - realizacja zadań Obrony Cywilnej (Ochrony Ludności)
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stawie Kunowskim
Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stawie Kunowskim.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomosci Skarbu Panstwa.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy w Bogorii
Kontrola w Urzędzie Gminy w Bogorii w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, <br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby wójta - obowiązku składania oświadczeń o swoim stanie maj
2 jednostki samorządu terytorialnego
Informacja z kontroli przeprowadzonych w miesiącu marcu 2007r.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Sprawozdanie z kontroli - ocena realizacji zadań wykonywanych w zakresie prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające dla kierowców wykonujących przewóz towarów niebezpiecznych.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Kontrole Tłumaczy Przysięgłych
Wystąpienia pokontrolne oraz protokoły z kontroli 3 Tłumaczy Przysięgłych
Świętokrzyskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych w Kielcach
Protokół z kontroli - dotyczy oceny sposobu prowadzenia nauczania.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju
Kontrola problemowa - funkcjonowanie Systeu Informatycznego dla JOPS w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
3 jednostki samorządu terytorialnego
Informacja z przeprowadzonych kontroli w miesiącu lutym 2007r.
Wydział Finansów i Budżetu
Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Kielcach
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w Kielcach dot. standardów usług. Ocena placówki, ocena przygotowania placówki opiekuńczo-wychowawczej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Starachowicach
Kontrola dot. sprawdzenia w jaki sposób sprawowana jest bezpośrednia opieka nad mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie
Kontrola problemowa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym
Zalecenia pokontrolne dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nieskurzowie Nowym
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Jednostki samorządu terytorialnego
Sprawozdanie z realizacji zadań w 2006r.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie
Zalecenia pokontrolne dotyczące funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
4 jednostki samorządu terytorialnego
Informacja z przeprowadzonych kontroli w miesiącu styczniu 2007r.
Wydział Finansów i Budżetu
7 jednostek kontrolowanych
Kontrole przeprowadzone przez Wydział Zarządzania Funduszami
Europejskimi w 2007 roku
Ośrodek Pomocy Społecznej w Samborcu
Kontrola problemowa
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego Pani Czesława Grudzień
Działalność tłumacza przysięgłego w zakresie prawidłowości i rzetelności
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach
Kontrola problemowa
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie
Kontrola problemowa w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włoszczowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Protokoły i sprawozdania z kontroli zewnętrznych
Realizacja z wykonywanych kontroli
29 jednostek kontrolowanych
Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2006r. przez Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi w związku z realizacją ZPORR w województwie świętokrzyskim
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki oraz organy i jednostki organizacyjne podległe, podporządkowane i nadzorowane przez Wojewodę Świętokrzyskiego
Zarządzenie dot. kontroli w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim oraz kontroli organów i jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego
Wojewoda, Wicewojewoda
75 jednostek kontrolowanych
Realizacja kontroli zewnętrznych
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Komórki organizacyjne Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
Sprawozdanie z wykonania kontroli wewnętrznych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim
Wydział Organizacji i Kadr