Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Rozporządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Wyszukiwarka
Numer Nazwa Wydział
7/2003 w sprawie stwierdzenia choroby zakaźnej zwierząt - wścieklizny u lisa rudego. Opublikowano: D.U. Woj. Św. Nr 31 z 7 marca 2003 poz. 423.
6/2003 w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2003r. na terenie województwa świętokrzyskiego.
5/2003 zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic miejsc rozrodu i regularnego przebywania: cietrzewia, bielika, bociana czarnego, orlika krzykliwego.
4/2003 w sprawie uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy.
3/2003 zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.
2/2003 zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia na terenach otulin parków krajobrazowych obszarów chronionego krajobrazu.
1/2003 w sprawie uchylenia rozporządzenia Wojewody Świętokrzyskiego.