Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Rozporządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Numer Nazwa Wydział
18/2005 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kielce.
17/2005 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Daleszyce.
16/2005 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Marzysz.
15/2005 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Cedzyna.
14/2005 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Połaniec.
13/2005 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Skarżysko-Kamienna.
12/2005 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kazimierza Wielka.
11/2005 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ożarów.
10/2005 w sprawie użytku ekologicznego.
9/2005 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sędziszów.
8/2005 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Włoszczowa.
7/2005 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pińczów.
6/2005 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Opatów.
5/2005 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wiązownica.
4/2005 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łączna.
3/2005 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Morawica.
2/2005 w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2005r. na terenie województwa świętokrzyskiego.
1/2005 w sprawie uchylenia niektórych rozporządzeń (tracą moc rozporządzenia wojewody: Nr 13/2004 z dn. 21.09.2004r., Nr 14/2004 z dn. 21.09.2004r., Nr 15/2004 z dn. 21.09.2004r., Nr 16/2004 z dn. 21.09.2004r.).
19/2004 w sprawie uchylenia rozporządzenia Wojewody Świętokrzyskiego (uchyla: Nr 18/2004 z dn. 27.10.2004r.)
18/2004 W sprawie stwierdzenia choroby zakaźnej zwierzšt - wścieklizny u lisa rudego.
17/2004 w sprawie ochrony gatunkowej jodły pospolitej (Abies alba) w województwie świętokrzyskim.
16/2004 zmieniające rozporządzenie w sprawie Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
15/2004 zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie świętokrzyskim.
14/2004 w sprawie otulin parków krajobrazowych będących obszarami chronionego krajobrazu.
13/2004 w sprawie Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.
12/2004 w sprawie określenia terminów zakończenia zbiorów poszczególnych gatunków roślin rolniczych na terenie województwa świętokrzyskiego dla celów zachowania uprawnień za szkody łowieckie.
11/2004 w sprawie ustalenia kryteriów wydawania w województwie świętokrzyskim przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców.
10/2004 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Przedborskiego Parku Krajobrazowego.
9/2004 w sprawie uchylenia rozporządzenia Wojewody Świętokrzyskiego.
8/2004 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Sufraganiec".