Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Rozporządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Numer Nazwa Wydział
17/2007 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bukowa
16/2007 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krasocin
15/2007 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Oksa
14/2007 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Węgleszyn
13/2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Skarżysko-Kamienna
12/2007 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chmielnik
11/2007 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Piekoszów
10/2007 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Baćkowice
9/2007 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pawłów
8/2007 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Morawica
7/2007 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mniów
6/2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Samborzec
5/2007 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łagów
4/2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Koprzywnica
3/2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dwikozy
2/2007 w sprawie rezerwatu przyrody „Chelosiowa Jama”
1/2007 w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2007r.
22/2006 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy przysusko-szydłowieckie.
21/2006 w sprawie rezerwatu przyrody Oleszno.
20/2006 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kunów.
19/2006 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Busko-Zdrój.
98/2006 w sprawie ochrony gatunkowej jodły pospolitej (Abies alba) w województwie świętokrzyskim.
17/2006 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bogoria
16/2006 w sprawie pomnika przyrody
15/2006 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Koprzywnica.
14/2006 w sprawie uznania za rezerwat przyrody
13/2006 w sprawie uznania za pomnik przyrody.
12/2006 w sprawie pomnika przyrody.
11/2006 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Złota.
10/2006 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Samborzec.