Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Rozporządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Numer Nazwa Wydział
98/2005 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Opatowiec.
97/2005 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Miedziana Góra.
96/2005 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łoniów.
95/2005 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Blizyn.
94/2005 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zawichost.
93/2005 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Piekoszów.
92/2005 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wiślica.
91/2005 w sprawie ochrony gatunkowej jodły pospolitej (Abies alba) w województwie świętokrzyskim.
85/2005 w sprawie Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
86/2005 w sprawie Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
84/2005 w sprawie Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
83/2005 w sprawie Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
82/2005 w sprawie Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
81/2005 w sprawie Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
80/2005 w sprawie Cisowsko-Orłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
79/2005 w sprawie Suchedniowsko-Oblęgorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
78/2005 w sprawie Kozubowskiego Parku Krajobrazowego
77/2009 w sprawie Szanieckiego Parku Krajobrazowego
76/2005 w sprawie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego
75/2005 w sprawie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego
74/2005 w sprawie Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego
73/2005 w sprawie Sieradowickiego Parku Krajobrazowego.
72/2005 w sprawie Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego.
71/2005 w sprawie Suchedniowskiego-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego.
70/2005 zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski (zm: Nr 29/2005 z dn. 6.05.05r.).
69/2005 zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Suchedniów (zm:
Nr 27/2005 z dn. 25.04.05r.).
68/2005 zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Styków (zm:
Nr 25/2005 z dn. 25.04.05r.).
67/2005 zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kielce (zm:
Nr 18/2005 z dn. 15.04.05r.).
66/2005 zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Końskie (zm:
Nr 22/2005 z dn. 25.04.05r.).
65/2005 zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jędrzejów (zm:
Nr 20/2005 z dn. 15.04.05r.).